Välkommen till Helena Löfgren, leg psykoterapeut

Helena Löfgren leg. psykoterapeut, Stockholm Behöver du någon att tala med?

Alla kan någon gång i livet drabbas av en kris, som vid skilsmässa, förlust av arbetet eller någons död. Ibland kan det kännas så överväldigande att man kan behöva hjälp att ta sig igenom den. Andra gånger kan det handla om en nedstämdhet som inte går över, oro eller ångest för något som påverkar vardagen och livet på ett negativt sätt. En del upplever livslånga problem med att skapa hållbara relationer. När man märker att man fastnat och inte kommer vidare själv så kan det vara lämpligt att söka professionell hjälp. Det är precis lika naturligt som att söka läkare när man har en fysisk åkomma som inte går över eller orsakar så pass mycket lidande att vardagslivet blir svårt. Jag jobbar med kbt – kognitiv beteendeterapi. Läs mer om hur det går till under kbt. Mottagningen ligger centralt i Stockholm på Tomtebog 6A, vid St Eriksplan.

Jag är legitimerad psykoterapeut och har under ett antal år mött många olika sorters problem och människor med vitt skilda bakgrunder och historier. För mig handlar psykoterapi både om att hjälpa människor att lösa sina problem, lindra deras lidande, men även om att starta en utvecklingsprocess som fortsätter långt efter att kontakten avslutats. Jag har stor erfarenhet av olika kulturer tar även emot engelsktalande klienter. Läs mer om mig under Helena.

Föreläsningar 

Jag föreläser hur vi människor påverkar varandra i vardagen, men också när påverkan övergår till manipulation. Detta leder vidare till etiska frågeställningar, integritet, civilkurage och hur man kan förstå och därmed bättre motstå otillbörlig påverkan. Det är frågor som berör oss alla, privat och i yrkeslivet. Jag har talat om dessa frågor i över 20 år och uppskattar att ha dialog med åhörarna då ämnet ofta väcker både frågor och känslor. Ibland är föreläsningarna offentliga, men oftast sker det på uppdrag av utbildare och företag. Läs mer under föreläsningar

Rådgivning.

Ibland kan man vara i behov av ett bollplank även om man inte upplever behov av psykoterapi, behovet kan finnas både hos privatpersoner som företag. Jag tar bland annat emot anhöriga till personer som är engagerade i olika sekteristiska grupper, men även institutioner och företag som behöver kunskaper och bollplank när det gäller psykologisk kunskap i allmänhet och otillbörlig påverkan i synnerhet. Läs mer om rådgivning.