KBT, föreläsningar och rådgivning

Behöver du någon att tala med? Då kan kbt vara något för dig!  

Helena Löfgren, legitimerad psykoterapeut. Foto: Petra Berggren

Alla kan någon gång i livet drabbas av en kris, som vid skilsmässa, förlust av arbetet eller någons död. Ibland kan det kännas så överväldigande att man kan behöva hjälp att ta sig igenom det. Andra gånger kan det handla om en nedstämdhet som inte går över, oro eller ångest för något som påverkar vardagen och livet på ett negativt sätt. En del upplever livslånga problem med att skapa hållbara relationer. Då kan KBT vara ett sätt att komma vidare.

När man märker att man fastnat och inte kommer vidare själv så kan det vara lämpligt att söka professionell hjälp. Det är lika naturligt som att söka läkare när man har en fysisk åkomma som inte går över eller orsakar så pass mycket lidande att vardagslivet blir svårt. Jag jobbar med kbt – kognitiv beteendeterapi. Läs mer om kognitiv beteendeterapi. Mottagningen ligger centralt i Stockholm på Markvardsgatan 5, mellan T-bana Rådmansgatan och Odenplan.

Jag är legitimerad psykoterapeut och har under åren mött människor med vitt skilda historier och problem, inte sällan komplexa sådana. För mig handlar kbt / psykoterapi både om att hjälpa människor att lösa sina problem, lindra deras lidande, men även om att starta en utvecklingsprocess som fortsätter långt efter att kontakten avslutats. Jag har bred erfarenhet av olika kulturer och tar även emot engelsktalande klienter. Läs mer om mig under Helena.

Föreläsningar 

Jag föreläser hur vi människor påverkar varandra i vardagen, men också när påverkan övergår till manipulation. Detta leder vidare till etiska frågeställningar, integritet, civilkurage och hur man kan förstå och därmed bättre motstå otillbörlig påverkan. Det är frågor som berör oss alla, privat och i yrkeslivet. Jag har talat om dessa frågor i över 20 år och uppskattar att ha dialog med åhörarna då ämnet ofta väcker både frågor och känslor. Ibland är föreläsningarna offentliga, men oftast sker det på uppdrag av utbildare och företag. Läs mer under föreläsningar.

UR Samtiden – Sekter och livet efter : Hjälpbehov hos sektmedlemmar/UR

Föreläsning Vård/hjälpbehov hos första och andra generationens sektmedlemmar. 2015 som en del av konferens arrangerad av Hjälpkällan.
Se videon

Rådgivning / Konsulttjänster

Ibland kan man vara i behov av ett bollplank även om man inte upplever behov av psykoterapi, behovet kan finnas både hos privatpersoner som företag. Jag tar både privatpersoner och företag och institutioner som behöver kunskaper och bollplank när det gäller psykologisk kunskap i allmänhet och otillbörlig påverkan i synnerhet. Privatpersoner kan vara anhöriga till personer som är engagerade i olika kontroversiella grupper, som kan beskrivas som sekteristiska. Läs mer om rådgivning.

Legitimerad av Socialstyrelsen.
Medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT)
och Beteendeterapeutiska föreningen (BTF)
Medlem i och listad som rådgivningsresurs hos  International Cultic Studies Association (ICSA).

                    

Just nu pågår ett forskningsprojekt om avhoppare från auktoritära grupper/sekter och deras möte med den svenska vården. Läs mer