Kunskap är en biljett till frihet

Kunskap om påverkan kan användas för att stärka sin integritet och frihet att göra fria informerade val, skapa sundare företagskulturer och för ett mer demokratiskt samhälle.” – Helena Löfgren

Helena Löfgren har mer än 25 års erfarenhet av föreläsningar och medverkan i media. Hon har jobbat med att hjälpa de som lämnat totalitära, manipulativa eller destruktiva sammanhang ideellt i över 25 år och professionellt i över 10 år.

Dessa sammanhang kan se mycket olika ut, som en religiös sekt, personlig utveckling, terapi, politiskt, ekonomiskt som pyramidspel, romansbedrägeri eller en destruktiv familj eller parrelation.

Föreläsning om social påverkan, integritet och civilkurage

Många vill påverka andra i sitt arbete och privat, som chefer, marknadsförare, säljare, politiker, tränare, arbetskamrater, vänner och inte minst föräldrar. Men alla kan inte konsten att få vad man vill ha inom etiska ramar, och Ibland övergår det till otillbörlig påverkan och i värsta fall systematisk manipulation. Inte minst finns oseriösa kurser för personlig utveckling med metoder som kan forcera de naturliga försvaren och kan skapa psykisk ohälsa. Eftersom det är skamligt att ”ha blivit lurad” vågar många inte söka hjälp eller upprättelse.

Läs mer

Att förstå vägen in i sekterism

Om systematisk manipulation som rekryteringsprocess

För dig som i ditt arbete möter personer som är med i eller har lämnat en sekteristisk/extremistisk grupp behöver förstå vägen in. Det är förutsättningen för att kunna hjälpa till med vägen ur ur gruppen och in i samhället. Med sekteristisk avses sammanhang där personen utsätts för systematisk manipulation som till ytan kan se väldigt olika ut. Det kan handla om religion, nyandlighet, olika former av alternativ terapi eller vård, ekonomi som så kallad ”Multi level marketing” (nätverksförsäljning), politiska sammanhang, och mycket annat. Det finns en del likheter med både hederskultur och misshandelsrelationer.  

Läs mer

Att behandla avhoppare från sekteristiska sammanhang

Min erfarenhet är att många som hoppat av att sekteristiska sammanhang inte vågar berätta om denna del av sin bakgrund av rädsla av att inte bli trodda, bli dömda eller missförstådda. Det finns risk för feldiagnostisering och felbehandling om vårdgivaren inte får denna viktiga pusselbit som en del av sin bedömning. För att upptäcka och sedan behandla är det viktigt att känna igen symptombilden, förstå olika slags avhoppare, som första och andra generationen och riktlinjer för behandling.

Läs mer

UR Samtiden - Sekter och livet efter : Hjälpbehov hos sektmedlemmar/UR

Ta kontakt för att få en offert och ett upplägg som kan skräddarsys för era behov.