SFKBT – Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier

BTF – Beteendeterapeutiska föreningen

Socialstyrelsen

Uppdrag psykisk hälsa (stödlista för kristid)  På dessa sidor finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.