Jag har föreläst om social påverkan etik och integritet i över 25 år, som en del i olika utbildningar, olika typer av föreningar, inom vården, kyrkan, kulturella sammanhang och privata företag. På vissa ställen vid enstaka tillfällen och på andra ställen återkommande under många år: Bland uppdragsgivarna kan nämnas:

Internationellt

Inom utbildning Sverige

 • Stockholms Universitet: Psykologiska institutionen och – GI-IHR
 • Uppsala Universitet: Psykologiska institutionen
 • Lärarhögskolan
 • Mälardalens högskola
 • UBi – utbildningsenhetens för barn-, och ungdomspsykiatrin (BUP)
 • Högskolan i Jönköping
 • IFL (ledarutveckling)
 • Konstfack
 • Berghs School of Communication
 • Fojo (Fortbildning för journalister)
 • Hyper Island
 • en rad folkhögskolor, gymnasieskolor

Inom vården och myndigheter som socialtjänsten och polisen

 • CVE – Center mot Våldsbejakande Extremism.
 • Psykiatricentrum i Solna
 • Socialtjänsten i flera kommuner
 • Polisen

Föreningar

 • Humanisterna
 • Psykologförbundet
 • Regionförbundet i Kalmar län
 • Rädda Barnen
 • SfKBT (Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier)
 • St Lukas i samarbete med studieförbundet Sensum
 • Svenska kyrkan i en rad olika församlingar

Kultur

 • Uppsala Stadsteater

Företag

 • Bredbandsbolaget
 • Frigoscandia AB

Övrigt

 • Ungdomsmässan
Läs om mina föreläsningar
om social påverkan, integritet och civilkurage
om psykisk hälsa och välbefinnande

Föreläsningar som kan kombineras och skräddarsys efter era behov. Helena Löfgren delar med sig av de kunskaper och erfarenheter hon fått genom sitt arbete som psykoterapeut och från det egna livet.
Helena Löfgren har över 25 års erfarenhet av att föreläsa.