Det kan vara ett förstahandsval för dig som inte bor i Stockholm, reser mycket i jobbet, har milda förkylningssymtom och därför böra stanna hemma för att inte smitta andra, eller av andra skäl föredrar video.

Jag har två alternativa videosystem: Zoom och Doxy. Zoom är tekniskt bättre och är integrerat i mitt journalsystem, medan Doxy är enklare alternativ för dig som klient.

Zoom

Jag använder Zoom som finns integrerat i mitt journalsystem CTnotes. Det uppfyller säkerhetskraven för videosamtal för vårdpersonal som gör att ingen utomstående kan ta del av vårt samtal eller dina uppgifter. Zoom är HIPAA kompatibelt vilket är standard för att skydda känsliga uppgifter. HIPAA står för Health Insurance Portability and Accountibility Act.

Om du vill kan jag maila dig en länk när vi ska starta samtalet så behöver du inte ladda ned någon programvara. Alternativt kan du följa instruktionerna nedan.

Tre enkla steg för att komma igång:

  1. Om du använder dator registrerar du dig på zoom.us  Om du använder din Iphone laddar ned appen ”Zoom Cloud Meetings” och registrerar ett gratis konto.
  2. När vi bokar ditt första möte får du ett mail med en länk till inloggning till CTnotes. Logga in inom 7 dagar med BankId.
  3. När det är dags för vårt bokade samtal du loggar in på CTnotes. Vid starttiden för samtalet ser du knappen med en videoikon där det står ”Anslut till videosamtal”. Då kommer du till mitt digitala väntrum.
Helena Löfgren videoterapi via journalsystemet CTNotes
Doxy – ett patientsäkert videoprogram

Doxy som liknar Skype, men är gjort för samtal som kräver stor säkerhet. Samtidigt är enkelt för dig som användare. Du behöver inte ladda ned något. Allt du behöver är en internetuppkoppling, så skickar jag en länk till ett digitalt väntrum. På inbokad tid kopplar jag upp dig för ett terapi via video.

Doxy är  HIPAA kompatibelt vilket är standard inom hälso- och sjukvården i USA för att skydda känsliga uppgifter. Ingen kan alltså ta del av dina uppgifter eller ditt samtal. Detta till skillnad från icke-HIPAA kompatibla system för videosamtal som t.ex. Skype och FaceTime. 

Doxy är ett program för terapi via video. Allt du behöver är en internetuppkoppling och en länk till mitt digitala väntrum.

Bland användarna finns t.ex. sjukhus, psykoterapimottagningar och universitet. Enligt HIPAA måste systemet ständigt genomgå riskanalyser och utveckling vilket innebär att systemet är under ständig granskning och utvärdering. Du kan läsa mer på doxy.me

Läs mer om pris för KBT