Helena Löfgren är leg. psykoterapeut och har över 25 års erfarenhet av att föreläsa om social påverkan och sekterism. Hon föreläser även om psykisk hälsa, stresshantering, konflikthantering, anknytning, mindfulness och self compassion och skräddarsyr föreläsningar efter behov.

Läs mer om föreläsningar kring psykisk hälsa och välbefinnande, stress, self compassion och annat som kan skräddarsys efter era behov.
Helena Löfgren, leg. psykoterapeut föreläser om hjälpbehov hos första och andra generationens sektmedlemmar som hoppar av.
Läs mer om föreläsningar om sekterism och social påverkan på gott och ont, orsaker, konsekvenser och förebyggande.