Föreläsningar

Helena Löfgren har mer än 25 års erfarenhet av föreläsningar och framträdanden i media.

Psykisk hälsa och välbefinnande

Att bli starkare, tryggare och mer motståndskraftig

Det kan handla om stresshantering, konflikthantering, att öka sin psykiska motståndskraft. Jag gör också föreläsningar efter era behov, som anknytning, mindfulness, self-compassion eller annat.

Som psykoterapeut är detta frågor jag jobbar med varje dag.

Läs mer

Helena Löfgren, leg. psykoterapeut föreläser om hjälpbehov hos första och andra generationens sektmedlemmar som hoppar av.

Social påverkan, integritet och sekterism

Kunskap är biljetten till frihet.

“Kunskap om påverkan kan användas för att stärka sin integritet och frihet att göra fria informerade val, skapa sundare företagskulturer och för ett mer demokratiskt samhälle.”

Jag har jobbat med avhoppare från sekteristiska sammanhang i över 25 år varav professionellt i över 10 år.

Läs mer