När det gäller klienter som söker hjälp relaterat till sekteristiska grupper, en narcissistisk relation och liknande rekommenderar jag att möta andra i samma/ liknande situation vare sig du är anhörig eller själv lämnat ett sammanhang.

Självhjälpsgrupp

I Sverige finns det några ideella föreningar som Hjälpkällan och Stiftelsen FRI- Föreningen Rädda Individen. Hjälpkällan har stödgruppsmöten för före detta medlemmar i Stockholm.

Konferenser

Hjälpkällan har ordnat konferenser i Sverige om sekterism, bland annat tillsammans med den amerikanska föreningen ICSA – International Cultic Studies Association (USA), Info-sect/Info-cult (Canada). ICSA och Info-sect arrangerar internationella konferenser vartannat år i Europa och vartannat år i USA.

Fondmedel till konferens 

Robert Capellini har startat en fond inom föreningen ICSA för att hjälpa de som inte har råd att kunna delta på konferenser med ICSA eller bli medlemmar i ICSA – Joan Capellini fund. Den startades av Robert för att hedra hans bortgångna hustru Joan som i många år informerat om sekterism.