Ambitionen är att efterhand komplettera med länkar om social påverkan och otillbörlig påverkan, och att olika perspektiv kan komma fram så att du kan göra dig en egen uppfattning. Det finns en stor skillnad i hur forskning kan genomföras och tolkas. Vilka frågor som ställs, till vem och vilka svar man får. Det finns en stor oenighet mellan forskare. Listan, som inte gör anspråk på att vara heltäckande, tillhandahålls endast i informationssyfte. Det innebär att jag inte nödvändigtvis står bakom de åsikter som framförs utan låter olika sidor av saken finnas tillgänglig.
Se även sidan om lästips om otillbörlig påverkan där du finner böcker och artiklar.

Det råder stor oenighet, både om vilka begrepp som skall användas, och i synen på den förändringsprocess som en person genomgår vid inträde i olika kontroversiella grupper. Är det skadligt eller bara annorlunda? En stor skiljelinje går framför allt mellan de som har ett psykologiskt perspektiv och sociologiskt perspektiv. Eileen Barker, forskare i sociologi, menar att man i den sociologiska traditionen ställer andra frågor och inte tar ställning till om något är bra eller dåligt. Den psykologiska forskningen handlar främst om symptom och orsakssamband och behandling. Utgångspunkten är kränkningar, trauman och övergrepp som berättas av tidigare medlemmar.

Länkar i alfabetisk ordning

CAIC
Cult Awareness Information Centre – en förening som fokuserar på totalitära grupper och ”cults”.

Cathrine Mostue
Norsk privatpraktiserande psykolog verksam i Oslo med kunskap om sekterism.

COMPACT (Comparative Analysis of Conspiracy Theories)
Ett nätverk av 150 forskare från olika länder i Europa som undersöker orsaker och konsekvenser av konspirationsteorier. Compact finansieras av EU.

Cesnur
Centre for Studies of New Religions, En förening för religionsforskare i Europa. De studerar i allmänhet utifrån ett sociologiskt och historiskt perspektiv, i motsats till kliniker som uttalar sig om vilken eventuell skada det kan medföra att vara med i olika så kallade nya religioner. 

Charlotteessen.se
Författaren och journalisten Charlotte Essén som bland annat skrivit boken Sektbarn, och har relaterat material på sin hemsida.

Culteducation (f.d. Rickross)
En amerikansk ideell förening som har information om destruktiva sekter och kontroversiella grupper.

Cult Mediation
De hjälper anhöriga och vänner till sektmedlemmar att förstå och förhålla sig till den komplexa situationen.

Exfamily.org
En sida om Familjen (tidigare kallad Guds barn) skriven av fd medlemmar.

Info-cult / Info-secte
En ideell förening som erbjuder information om sektfenomen. De har även ett nyhetsbrev.

Inform
En förening som grundats av professor Eileen Barker som studerar religiösa grupper ur ett sociologiskt perspektiv.

FFI – Familjer mot Falska Incestminnen
En stöd- och informationsgrupp för att motverka falska anklagelser om incest, som riktas mot oskyldiga föräldrar. Speciellt vill föreningen motverka oseriösa terapeuter och terapiformer som utan verklig grund påstås ”återväcka” incestminnen som varit dolda i många år.

Finyar – har tagit ned sin hemsida och finns nu bara på Facebook
En svensk förening för forskare kring nya religiösa rörelser, som mest studerar rörelser ur ett sociologiskt perspektiv och därmed inte ställer frågan om huruvida engagemang i olika grupper är skadligt för den psykiska hälsan utan mer försöker beskriva hur det ser ut.

FRI – Föreningen Rädda Individen
(Har nu 2020 stängt sin hemsida och håller på att avsluta sin verksamhet)
Föreningen Rädda Individen – en stödförening (numer en stiftelse) för människor som förlorat vänner och anhöriga till vad de kallar en destruktiv rörelse. FRI har också i decenier gett stöd till avhoppare från sådana rörelser.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning
”Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt”.

Hedaya
Hedayah är en internationell organisationen som arbetar för att motverka våldsam extremism i alla dess former och manifestationer genom dialog, kommunikation, program för kapacitetsuppbyggnad, forskning och analys.

Heroic Imagination Project
Det kontroversiella fängelse-experimentet på Stanford universitet som drevs av dr Philip Zimbardo 1971 blev till ett socialt experiment som kallas Heroic Imagination Project, en ideellt forsknings- och utbildningsorganisation som vill träna människor att agera mer som hjältar.

Hope Valley
De bedriver Post-cult counselling enligt Wellprings modell (se länk nedan) i England. Mottagningen drivs av Gillie Jenkinson som doktorerar på vad som hjälper f.d. medlemmar ur sekteristiska grupper. Hon är psykoterapeut, och erbjuder även intensivbehandling.

Hjälpkällan
Hjälp och stöd för dig som lämnat en sluten rörelse. ”Hjälpkällan har en omfattande verksamhet som inbegriper både ett professionellt kristeam och rikstäckande arbete med kontaktpersoner, föreläsningar och särskilda stödgrupper”.

Håkan Järvås blogg  – kan för närvarande inte hittas då Hjälpkällan gör om sin hemsida.
Han är leg.psykolg, f.d. medlem av Scientologkyrkan, samt redaktör för boken Sektsjuka.

ICSA ( International Cultic Studies Association) f.d AFF
Amerikansk sida med information om psykologisk manipulation, sekter och nya religiösa rörelser. Här kan du prenumerera på nyhetsbrev, vetenskaplig tidskrift och beställa böcker och tidskrifter.

Inform
En förening som liknar Finyar, se ovan.

Journey Free
Dr. Marlene Winell, är psykolog inriktad på religiöst trauma. Hon har grundat Journey Free som erbjuder behandling både individuellt och i grupp för de som drabbats av skadliga religioner.

Open Minds Foundation
En ideell förening som vill lära människor att skydda sig själva från otillbörlig påverkan och från manipulativa grupper och relationer, men ett stort fokus på personer mellan 5-25 år, som är särskilt sårbara, och skapa program för att hjälpa människor att återhämta sig från institutionaliserad otillbörlig påverkan samt dela information om hälsosam autonomi (inklusive hälsosam skepticism och intelligent olydnad).

Psykologförbundet
Förbundet ger bl.a. ut en skrift om kvacksalveri. De har tagit avstånd från Landmark Educations metoder och kräver lagstiftning om otillbörlig påverkan. Terapeuter som missbrukar relationen till sina klienter kan uteslutas från förbundet och Socialstyrelsen kan dra in deras legitimation.

Pyramid Scheme Alert
En ideell förening som jobbar för avslöja och förhindra pyramidspel, och visar på skillnader mellan seriös direktförsäljning och pyramidspel.

RAN Radicalisation Awareness Network
RAN är ett där praktier i Europa kan nätverka med varandra, akademiker och beslutsfattare, för att utbyta kunskap, erfarenheter och metoder för att förebygga och motverka våldsam extremism i alla dess former.

Randi .org
James Randi Educational Foundation om pseudovetenskap och övernaturligt, som t.ex. homeopati och healing. De har en stående belöning på 1 miljon dollar till den som kan visa något övernaturligt som han inte kan avslöja.

SAR – Spiritual Abuse Rescources 
Här finns information som stöd för de som upplevt andliga övergrepp (spiritual abuse). Här finns information för de som utsatts, präster och andra som jobbar inom religiösa samfund (se även Spiritual Safe Haven Network), vårdpersonal, familjer och allmänheten.

Steven Hassan – Freedom of mind
Amerikansk terapeut och författare med egen erfarenhet av ”mind control”.
”Steven Alan Hassan, cult counselor and mind control expert , is the Nationally Certified Counselor and licensed Mental Health Counselor who has developed the breakthrough approach to help loved ones rescue cult mind control victims”.

Wellspring (har tyvärr lagt ned – här är deras historia)
Privat rehabiliteringscenter i Ohio, USA. ”Wellspring has helped over 1000 survivors or coercion and exploitation in our residential program in Ohio, and hundreds of thousands through our consultation and educational services”.