leg. psykoterapeut Helena Löfgren. Foto: Susanne Paulsson

Löfgrens Analys AB erbjuder psykoterapi, föreläsningar och konsulttjänster.
Företaget ägs och drivs av Helena Löfgren.

Företaget är registrerat hos IVO, inspektionen för vård och omsorg.

Företaget har  lagstadgad patientförsäkring, läs mer i Patientskadelag (1996:799).

Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad. Det betyder att du bara får kalla dig för psykoterapeut om du har legitimation. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen.