Helena Löfgren, leg. psykoterapeut.

Löfgrens Analys AB erbjuder psykoterapi, föreläsningar och konsulttjänster.
Företaget ägs och drivs av Helena Löfgren.
Organisationsnummer: 559065-4355
Säte: Stockholm

Företaget är registrerat hos IVO, inspektionen för vård och omsorg.

Företaget har  lagstadgad patientförsäkring, läs mer i Patientskadelag (1996:799).

Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad. Det betyder att du bara får kalla dig för psykoterapeut om du har legitimation. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen.