Den svenska bokhandeln har ett begränsat utbud av böcker om otillbörlig påverkan, manipulation och manipulativa grupper. Den amerikanska föreningen ICSA – International Cultic Studies Association har mycket litteratur och även en tidskrift med vetenskapliga artiklar.  ICSA har även en youtubekanal som täcker många områden. Nedan finns tips även om filmer och poddar.

Ambitionen är att efterhand komplettera med böcker och artiklar om social påverkan och otillbörlig påverkan, både de som ser sekteristiska grupper som problematiska och de som har andra uppfattningar så du kan skapa dig din egen bild. Det innebär att jag inte nödvändigtvis står bakom de åsikter som framförs utan låter olika sidor av saken finnas tillgänglig.

Det råder stor oenighet, både om vilka begrepp som skall användas, och i synen på den förändringsprocess som en person genomgår vid inträde i olika kontroversiella grupper. Är det skadligt eller bara annorlunda? En stor skiljelinje går framför allt mellan de som har ett psykologiskt perspektiv och sociologiskt perspektiv. Eileen Barker, forskare i sociologi, menar att man i den sociologiska traditionen ställer andra frågor och inte tar ställning till om något är bra eller dåligt. Den psykologiska forskningen handlar främst om symptom och orsakssamband och behandling. Utgångspunkten är kränkningar, trauman och övergrepp som berättas av tidigare medlemmar. Här följer ett urval i indelat under temarubriker och alfabetisk ordning:

Social påverkan, manipulation och radikalisering

 • Att leka med elden – Karl-Erik Nylund
 • Churches that abuse – Ronald M Enroth
 • Combatting Cult Mind Control – Steven Hassan
 • Cults in our Midst – Margaret Thaler Singer
 • De obeständiga religionerna: Om kollektiva självmord och frälsning i Peoples Temple, Ordre du Temple Solaire och Heaven’s Gate – Peter Åkerbäck. (Avhandling vid Stockholms universitet.)
 • Den dolda psykmarknaden – om längtan, girighet och andliga entrepenörer – Anette Nyman 2017.
 • Exvangeliet S2:E01. (Podd) Psykoterapeut Helena Löfgren om manipulation, sekterism och terapeutisk behandling för människor som destruktiva av olika slag. Hur kan man må när man lämnat en sådan typ av rörelse, hur ser den terapeutiska ut och kan man själv jobba med sin egen rekonstruktion?
 • Feet of Clay – Anthony Storr. En bok om karismatiska ”gurus” från Jesus till Freud och David Koresh. Psykologen Storr tittar på personlighetsdrag som är gemensamma och deras stora makt de hade över sina följare.
 • Hallucinationer – Oliver Sacks. Hallucinationer kan uppkomma bland annat vid svår förlust, förgiftning, sjukdom eller skada. Oliver Sacks, professor i neurologi utforskar hur hallucinationer har påverkat konsten och kulturen och menar att det är en vital del av människan.
 • Sekten: ett reportage om Knutby Filadelfia – Anna Lindman (2021 Fri tanke). Här finns även intervju med Helena Löfgren
 • Manipulativa sekter (Film från Kunskapsmedia)
 • Misunderstanding Cults: Searchin for Objectivity in a Controversial Field. ed. Benjamin Zablocki & Thomas Robbins (2001).
 • Obedience to authority, Stanley Milgram (Harper Torchbook, 1983)
 • Påverkan – Robert Cialdini
 • En intervju med Robert Cialdini om hur hans sex principer om påverkan gäller även i sekter och i extremistgrupper gjorde av psykolog och sektexpert Catherine Moestue.
 • Påverkan och manipulation – Håkan Järvå och Peter Dalgren
 • Radikalisering: Vägar in i och ut ur extremism och fundamentalism. Av Håkan Järvå. 2021.
 • Releasing the Bonds – Steven Hassan
 • Sektsjuka – bakgrund uppbrott behandling – red. Håkan Järvå. Studentlitteratur 2009. (Helena Löfgren medförfattare).
 • Terror love & brainwashing: Attachment in cults and totalitarian systems – Alexandra Stein
 • Thought Reform and the Psychology of Totalism – Robert Jay Lifton

Destruktiva parrelationer – se även social påverkan ovan

Personlig utveckling och alternativa terapiformer

 • Crazy Therapies – Margaret Thaler Singer och Janja Lalich. Beskrivningar av en mängd olika ”terapier” eller eller verktyg för personlig utveckling. En del som är bra och andra som är slöseri med tid eller till och med skadliga.
 • Den dolda psykmarknaden – om längtan, girighet och andliga entrepenörer – Anette Nyman 2017.
 • Enlightment blues – Andre van der Braak (om gurun Andrew Cohen)
 • Så som en reklamfilm – Po Tidholm (Essä i DN 2005-03-05). Po Tidholm gör en analys av Kay Pollaks film som reklam för sin egen verksamhet i självhjälpsbranschen och om baksidan med budskapet ”att välja glädjen” Pollak inte är ensam om.
 • Terapeuten – en avslöjande historia, Anette Nyman (Norstedts, 2009). En skildring, baserad på fakta om hur det kan gå till på en kursgård i Sverige. Boken landar mitt i debatten om regleringen av den alternativa terapin.
 • Tuktad till frihet – historien om Hans Scheike och hans kvinnor, av Magnus Utvik. Nordstedt förlag.
 • Varning för kvacksalveri. Sveriges psykologförbund
 • Yrkesetiska principer för psykologer i Norden –  Sveriges psykologförbund

Kommersiella sekteristiska sammanhang

 • Merchants of Deception: An Insider’s Chilling Look at the Worldwide, Multi Billion dollar Conspiracy of lies that is Amway and its Motivational Organizations

Vård och stöd till avhoppare och deras anhöriga

 • Barn som tvingas välja bort en förälder: föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter av  Anna Lytsy och Christina Bergenstein 2019 ( Detta liknas vid sekterism, och kan också vara tillämpligt när en förälder lämnar en sekt och den andre stannar kvar)
 • Coping with cult involvment: a handbok for families and friends – Livia Bardin
 • Cult Recovery: A Clinician’s Guide to Workning WithFormer Members and Families. Editors: Lorna Goldberg, William Goldberg, Rosanne Henry, Michael Langone. 2017. (This landmark, 500-page book, with chapters from leading clinicians and researchers, describes the current state of the art in helping people adversely affected by a cultic dynamic, whether in a cult, mainstream religious denomination, psychotherapy, family, or other interpersonal relationship.)
 • Exvangeliet S2:E01. (Podd) Psykoterapeut Helena Löfgren om manipulation, sekterism och terapeutisk behandling för människor som destruktiva av olika slag. Hur kan man må när man lämnat en sådan typ av rörelse, hur ser den terapeutiska ut och kan man själv jobba med sin egen rekonstruktion?
 • Hjälpbehov hos sektmedlemmar. Helena Löfgrens föreläsning på URplay. Hon delar med sig av erfarenheter att arbeta med avhoppare och anhöriga som psykoterapeut. Hjälpkällans konferens om sekter och strategier för att hjälpa avhoppare från Nalen november 2015 delas upp på tre dagar. Kan ses på URplay. Använd sökord ”Hjälpkällan” eller ämnesord ”Sekter” för att hitta de olika inslagen. Se konferensprogrammet i sin helhet.
 • KBT-podden, avsnitt 86. Vad du behöver känna till om sekter, manipulation och rekrytering när du behandlar en avhoppare (del 1). (Helena Löfgren intervjuas).
 • KBT-podden, avsnitt 87. Hur kan du som behandlare hjälpa en avhoppare från en sekt till psykisk hälsa? (sekter del 2).  (Helena Löfgren intervjuas).
 • Sektrelaterade psykiska störningar bör identifieras i vården. Debattartikel i Läkartidningen Nr 45 2004 Volym 101 av Jan-Otto Ottosson, professor emeritus i psykiatri.
 • Sektsjuka – bakgrund uppbrott behandling – red. Håkan Järvå (Helena Löfgren medförfattare).
 • Recovery from abusive groups – Wendy Ford
 • Recovery from Cults – red. Michael Langone

Barn som utsätts för otillbörlig påverkan

 • Barn i manipulativa grupper – av Helena Löfgren. Temanummer för tidskriften Skolhälsovård – (Förlagshuset Gothia) nr 4 2003/2004
 • Barn som tvingas välja bort en förälder: föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter av  Anna Lytsy och Christina Bergenstein 2019. Helena Löfgren har skrivit en recension i tidningen Sokraten nr 3 2019.
 • Barnmisshandel i Knutby församling, av Rigmor Robèrt. (Expressen 2005-10-18)
 • Breaking their Will: Shedding light on religious maltreatment av Janet Heimlich
 • Cults in our Midst – Margaret Thaler Singer (ett kapitel om barn)
 • Guds nya barnbarn – Liselotte Frisk, Sanja Nilsson och Peter Åkerbäck. En religionssociologiskt studie av barn i vad de kallar kontroversiella religiösa minoritetsgrupper. Boken bygger på ett 70-tal intervjuer med vuxna och barn som vuxit upp i olika grupper, samt föräldrar.
 • Hur mår barnen i Knutby?. Debattartikel av Helena Löfgren, Aftonbladet 2004-10-27 Inför rättegången om barnmisshandel.
 • Recovery from Cults – Michael Langone (ett kapitel om barn)
 • Sektbarn – ett reportage om de utvalda för paradiset av journalisten Charlotte Essén innehåller flera självupplevda berättelser om att vara barn i en sekt, men även ett samhälls- perspektiv och frågan varför samhället inte ser de barn som far illa. ”När Maja var barn tvingades hon knacka dörr och predika om jordens undergång. Sandra gick upp klockan fyra varje morgon för att meditera över Krishna. Leos uppväxt fylldes av djävuls-utdrivningar och hot, och Jennifer flyttades mot sin vilja runt hela världen i isolerade religiösa kollektiv.”
  Helena Löfgren intervjuas tillsammans med andra experter i boken. Boken finns även i nyutgåva 2021 som ljudbok.
 • Sektsjuka, bakgrund, uppbrott, behandling – red. Håkan Järvå. (Helena Löfgren är medförfattare). Ett kapitel berör barn.

Personliga berättelser om manipulation och romaner med sekter som tema

 • Bakom clownens mask – Conny Larsson (Debutantförlaget)
 • Enlightment blues – Andre van der Braak (om Andrew Cohen)
 • Himmelsk hjärntvätt – Christoffer Edwards (Om Moon-rörelsen)
 • In the shadow of the Moons: my life in the Reverend Sun Myung Moon’s family – av Nansook Hong. Hon berättar om sina 14 år övergrepp och livet med hennes drogberoende make, den drogberoende Moons äldste son och korruption i Moon-rörelsen
 • Innan frosten – Henning Mankell (roman om en fiktiv sekt)
 • Jehåvasjäveln – Henrik Pettersson
 • Manipulerig pågår – red. Harriet Svenhardt. 15 berättelser från olika rörelser, Helena Löfgren (f.d. Ahlstrand) är en av dem.
 • Med Stalin som gud – Magnus Utvik
 • Moonie – Ilben Mye (om Moon-rörelsen)
 • Om det så skulle kosta mig livet – Margareta Sturesson. (Om Lone Star / Kingdom Center.)
 • Pastorerna i Knutby – Mårten Nilsson
 • Sekten – Peter Pohl
 • Sekten på dimön – Mariette Lindstein. Del ett i en roman-triologi, som inspirerats av hennes 25 år inom Scientologikyrkan. Del 2 heter Sekten som återuppstod och del 3 Sektens barn
 • The mother of God, 2009, av Luna Tarlo. Författaren är mor till Andrew Cohen – känd guru i USA och på stark frammarsch i Europa. Historien börjar stilla i Indien och utvecklas med stigande intensitet när Andrew, hans mor, och några andra människor, som samlats omkring honom, reser till England, Holland, Israel och slutligen USA där Andrew fängslar hundratals hängivna vid sina möten. Missbruk av makt, oavbruten fruktan och psykologiska tvångsföreställningar avslöjas här ur ett förtroligt perspektiv.
 • Ångestpodden. Avsnitt 306. Indragen i Moonrörelsen Helena Löfgren berättar om sin tid i sekten Unification Church i USA och om hur manipulation kan gå till.

Konspirationsteorier / konspirationsmyter

 • The Conspiracy theory Handbook. Av Stephan Lewandowsky, School of Psychological Science, University of Bristol, School of Psychological Science, University of Western Australia, and CSIRO Oceans and Atmosphere, Hobart, Tasmania, AustraliaJohn Cook, Center for Climate Change Communication, George Mason University.
 • Routledge Handbook of Conspiracy Theories Edited By Michael Butter, Peter Knight 2020.
  ”Taking a global and interdisciplinary approach, the Routledge Handbook of Conspiracy Theories provides a comprehensive overview of conspiracy theories as an important social, cultural and political phenomenon in contemporary life”.
 • Dokument inifrån: Vaccinkrigarna – SVTplay. Dokumentärserie i 3 delar som visar hur konspirationsgrupper kan arbeta genom att så tvivel och rädsla för att sedan leda någon ned i ”kaninhålet” (dvs en labyrint av information som inte bygger på vetenskap utan på en kombination av pseudovetenskap, konspirationsteorier och personliga berättelser. Finns tillgänglig tom 2021-12-02

Ledarskap och organisation

 • Det ansvarsfulla företaget – Ola Löhman & Daneil Steinholtz
 • Den farliga maktmänniskan – Edin Lövås
 • Etik och organisationskulturer – Claes Trollestad
 • Existentiellt välbefinnande och moralisk trovärdighet – Claes Trollestad
 • Feet of Clay – Anthony Storr. En bok om karismatiska ”gurus” från Jesus till Freud och David Koresh. Psykologen Storr tittar på personlighetsdrag som är gemensamma och deras stora makt de hade över sina följare.
 • Företagsetik – Tomas Brytting
 • Guldregn – sagan om Skandia – Sophie Nachemson-Ekwall & Bengt Carlsson
 • Lär känna psykopaten – Görel Kristina Näslund
 • Psykopatiska chefer av Lars-Olov Tunbrå
 • Terror love & brainwashing: Attachment in cults and totalitarian systems – Alexandra Stein
  Stein beskriver ledare med desorganiserad anknytning och hur de utifrån den problematiken bygger en grupp.

Samhälle, politik och den statliga utredningen

 • Sektavhopp inget för vårdminister Johansson (DN 05-09-24)
 • Avhoppare får ingen vård Sjukvården står handfallen inför personer som lämnar en sekt.  (DN 2005-09-13).
 • Sektrelaterade psykiska störningar bör identifieras i vården Debattartikel av Jan-Otto Ottosson, professor emeritus i psykiatri. (Läkartidningen Nr 45 2004 Volym 101).
 • I god tro – Samhället och nyandligheten SOU 1998:113

Etik och juridik

 • Lag och rätt och nya religioner – Peter Nobel
 • Ett justitiemord att döma barnflickan anser professor (SvD 2004-09-23)
 • Varning för kvacksalveri » Sveriges psykologförbund
 • Yrkesetiska principer för psykologer i Norden – » Sveriges psykologförbund

Filmtips – dokumentärer och drama med sekteristiskt tema

 • Barnhemssekten – dokumentär från 2016 om en sekt i Australien. Anne Hamilton-Byrne var vacker, karismatisk, och fullständigt livsfarlig. Övertygad om att hon var en levande Gud skapade hon en apokalyptisk sekt i Melbourne under 1960- och 70-talet tillsammans med sin man Bill. Genom bl.a. ogiltiga adoptioner samlade de barn runt sig och uppfostrade dem som sina egna i vad som kallades ”The Family”. I matchande kläder, samma blekta färg på håret blev barnen slagna, fick svälta och gavs LSD under illusionen att Hamilton-Byrne var både deras mor och en Messias. När polisen väl kunde befria barnen under 1980-talet hade deras trauma bara börjat.
 • Going clear – en Netflix dokumentär om Scientologerna
 • Holy Hell . Netflix dokumentär 2016 – En före detta karlifornisk sekt berättar om vägen från idealism till desillusion när alarmerande uppgifter om sektledaren uppdagas.
 • Knutby, UG (Uppdrag granskning) SVTplay. En dokumentärserie i 6 delar. Hur kunde en vanlig svensk frikyrkoförsamling förvandlas till vad många beskriver som ett skräckvälde? Allt börjar när ett antal unga människor aktiva i pingströrelsen på 90-talet möter Åsa Waldau, kvinnan som kommer att förändra deras liv.
 • Leah Remini Scientology and the Aftermath, en serie där högt uppsatta f.d. medlemmar träder fram
 • The Master 2013 – drama baserat på hur Hubbard skapade Scientologin.
 • Ticket to heaven 1981- drama baserat på Moon-rörelsen. Man får följa vägen in och ur för en ung man. Finns på Youtube.
 • The Handmaid’s tale – Netflix. En, enligt mig, extremt vägjord serie som skildrar ett totalitärt samhälle där fertila kvinnor används till rituella våldtäkter där rättrogna par får vårdnaden om barnet och den biologiska modern fortsätta som slav. Det märks att författaren har goda kunskaper i den psykologiska dynamik som finns i sekteristiska sammanhang.
 • The Vow, HBO 2020. En dokumentärserie om NXVIM, en självhjälpsgrupp som utvecklades till en sekt med och där ledaren nu dömts till 120 år fängelse.
 • Wild wild country, Netflix. En dokumentär om Bhagwan Shree Rajneesh (Osho), hans personliga assisten Ma Anand Sheela och hur de etablerar sig i Oregon i USA. Här framträder flera nyckelpersoner och berättar om allvarliga brott, som mordförsök, och hur de tänkte när de begick brottten. Det är också en berättelse om hur ändamålen helgar medlen när de vill etablera en stad.
Poddar
 • Born again again – om hur det är att lämna sin kristna tro.
 • Cults – berättelser om ett antal olika sekter, där varje grupp kan få flera avsnitt, så det blir lite djupare.
 • Exvangeliet  – om att ifrågasätta, dekonstruera eller lämna sin tro. Helena Löfgren medverkar i avsnitt S2:E01
 • Generation Cult – denna podd handlar om de som vuxit upp i olika sekter och sedan lämnat. 
 • IndoctrinNation – denna podd drivs av terapeuten Rachel Bernstein som har arbetat med överlevare från sekter och emotionella övergrepp i nästan 30 år. 
 • Ångestpodden. Avsnitt 306. Indragen i Moonrörelsen Helena Löfgren berättar om sin tid i sekten Unification Church i USA och om hur manipulation kan gå till. Detta avsnitt inleder en vecka med tema sekter med uppehåll i mitten.

Övriga läsvärda böcker

 • Fakta eller fantasier – Jesper Jerkert. Om allt från alternativmedicin och Freud till ufon och currykryss.
 • Tid och otid – Bodil Jönsson
 • Konsten att vara snäll – Stefan Einhorn
 • Manipulera med språket – Lars Melin
 • Personlig försäljning – Niel Rackham
 • Praktisk retorik – Göran Hägg
 • Religion, livssyn och moral – antologi för gymansiet. Red. Erica Appelros. Här skriver man bland annat om intelligent design och det finns ett utdrag av Helena Löfgrens personliga historia.
 • Skapelsekonspirationen – Per Kornhall
 • Tio tankar om tid – Bodil Jönsson
 • 1984 George Orwell
 • Vetenskap eller villfarelse – Jesper Jerket & Ove Hansson (red.). Testar fenomen i vetenskapens utkanter som astrologi, homeopati, och parapsykologi.