Föreläsningar som kan kombineras och skräddarsys efter era behov. Helena Löfgren delar med sig av de kunskaper och erfarenheter hon fått genom sitt arbete som psykoterapeut och från det egna livet.
Helena Löfgren har över 25 års erfarenhet av att föreläsa.

Öka din psykiska motståndskraft och ditt välbefinnande

En föreläsning om hur du bygger psykisk motståndskraft, eller det som kallas resiliens: förmågan att återhämta sig efter svårigheter.

Hur kan du bygga denna förmåga i praktiken genom olika övningar.

Stresshantering

Vad är stress egentligen och hur kan vi bli bättre på att hantera den för att förebygga utmattning och andra stressrelaterade problem?

Ett problem är vi ofta blir fartblinda och får svårt att se när vi själva hamnar i riskzonen för utmattning. Hur kan du själv träna dig i att bli uppmärksam på riskfaktorer?

Konflikthantering

Hur kan man lösa konflikter på ett konstruktivt sätt?

Jag beskriver hur du i några enkla steg kan bli bättre på att hantera konflikter.

Föreläsningen kan göras till workshop där ni enskilt eller i grupp tränar på de förmågor ni just lärt.