Här har jag samlat lite tips på böcker och poddar som om psykologi. En del av dem är så kallade självhjälpsböcker. Dessa är avsedda att användas som komplement till psykoterapi. Det finns en väldigt stor marknad av självhjälpsböcker som utlovar mycket och sprider myter och ibland kan till och med göra att personen mår sämre efteråt.

Det är viktigt att självhjälpsböcker bygger på:
1) Aktuella teorier och forskning, exempelvis om det finns en uppdaterad referenslista på de studier som författarna påstår sig utgå ifrån.
2) Självbedömning av sitt tillstånd eller problem, exempelvis validerade självskattningsformulär som mäter graden av depression.
3) Realistiska förväntningar och tydliggörande av begränsningar, exempelvis vilka konkreta resultat som läsaren kan förvänta sig och vart man kan vända sig om ingen förbättring sker.
Läs artikel om detta från Psykologfabriken.
Jag har lagt upp lästips gällande påverkan och manipulation på en separat sida.

Nedan har jag listat några böcker per område som jag tycker kan vara ett bra komplement till psykoterapi. Vissa böcker passar in på mer än en rubrik, då de tar upp fler ämnen. Jag har då lagt den under huvudämnet. Exempelvis Hjärnstark som handlar om hjärnan, men även om depression och ångest.

Acceptans (se mindfulness och self-compassion)

Anknytning och relationer

 • Att leva tillsammans – Björn Wrangsjö
 • Ett litet barns dagbok – av Daneil N Stern
 • Hemligheten – Dan Josefsson och Egil Linge
 • Hjärnstorm – överlev tonårstiden med forskningens hjälp – av Daniel J Siegel
 • Kärlekens ACT – Russ Harris
 • Tillsammans – Anna Kåver och Åsa Nilsone
 • Lev som du vill inte som du lärt dig – Jeffrey Young, Janet S Klosko (orginaltitel: Reinventing your life)
 • Mod att vara sårbar : i dina relationer, i ditt föräldraskap, i ditt arbete – av Brené Brown
 • Where should we begin? Podd med Esther Perel

Compassion och Mindfulness

 • Att leva ett liv inte vinna ett krig – Anna Kåver
 • Being well med Dr Rick och Forrest Hanson– Podd
 • Compassion  – medkänsla med dig själv och andra – Helena Fogelberg och Petra Söderholm (2016)
 • Compassioneffekten: att utveckla självtillit och inre trygghet – av Christina Andersson (2016)
 • Mindfullness i vardagen – Ola Schenström (även cd med övningar)
 • Mod att vara sårbar: i dina relationer, i ditt föräldraskap, i ditt arbete – av Brené Brown
 • Selfcompassion step by step (cd-bok) – Kristin Neff
 • The mindful path to self-compassion: Freeing yourself from destructive thoughts and emotions  – av Christoffer Germer (2009)
 • Vem är det som bestämmer i ditt liv? – Anna Kåver

Depression

 • Att ta sig upp när man är nere – Susan Tanner och Jilian Ball
 • Hjärnstark: hur motion och träning stärker din hjärna – av Anders Hansen (Boken beskriver även om hur det förebygger och lindrar ångest, depression. Förbättrar minne m.m.)

Etik och existentiella frågor

 • Etik och organisationskulturer – Claes Trollestad
 • Existentiellt välbefinnande och moralisk trovärdighet – Claes Trollestad
 • Företagsetik – Tomas Brytting
 • Konsten att vara snäll – Stefan Einhorn

Förändring

 • Dansa på deadline : Uppskjutandets psykologi – av Alexander Rozental , Lina Wennersten
 • När förändring är svårt – Liria Oritz

Hjärnan

 • Hjärnstark: hur motion och träning stärker din hjärna – av Anders Hansen
  (Boken beskriver även om hur det förebygger och lindrar ångest, depression. Förbättrar minne m.m.)
 • Hjärnstorm – överlev tonårstiden med forskningens hjälp – av Daniel J Siegel

Känslor

 • Himmel och helvete och allt däremellan – om känslor: Anna Kåver
 • Mod att vara sårbar: i dina relationer, i ditt föräldraskap, i ditt arbete – av Brené Brown

Perfektionism

 • Diagnos duktig: handbok för överambitiösa tjejer och alla andra som borde bry sig – Tinni Ernsjö Rappe & Jennie Sjögren

Prokastinering / uppskjutandet psykololgi

 • Dansa på deadline : Uppskjutandets psykologi – av Alexander Rozental , Lina Wennersten

Relationer (se Aknytning och relationer)

Stress / utmattning

 • KBT vid stress och utmattning – Niclas Almér
 • Tid och otid – Bodil Jönsson
 • Ur balans: om stress, utbrändhet och vägar tillbaka till ett balanserat liv – Alekander Perski
 • Återhämtningsguiden: Må bra trots stress och press – Niclas Almén

Social ångest (tidigare kallat social fobi)

 • Social fobi – Att känna sig granskad och bortgjord – Anna Kåver
 • Social fobi : effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi – av Tomas Furmark, Annelie Holmström, Elisabeth Sparthan, Per Carlbring, Gerhard Andersson

Sömn

 • Lilla sömnboken
 • Sömngåtan : Den nya forskningen om sömn och drömmar – Matthew Walker

Ångest / oro

 • Fri från oro, ångest och fobier – Maria Farm och Håkan Wisung
 • Hjärnstark: hur motion och träning stärker din hjärna – av Anders Hansen
  (Boken beskriver även om hur det förebygger och lindrar ångest, depression. Förbättrar minne m.m.)
 • Sluta grubbla börja leva – Steven C Hayes

Övrigt

Återhämtningsguiden – en hemsida. Återhämtningsguiden är skriftliga material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning. Den som i sin yrkesroll möter målgruppen kan använda Återhämtningsguiden som ett stöd i arbetet. Materialen är skrivna av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och bygger på en framtagningsprocess bestående av egenerfarna, anhöriga, professionella, forskare med flera. Det finns idag tre material; Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt, Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård och Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt.

Jag har också samlat inspirationsvideos om psykologi som du kan se här