Jag erbjuder även psykoterapi och rådgivning via videolänk. Det bästa är om vi kan träffas det första tillfället på mottagningen, men om det inte är möjligt så kan vi ta även det samtalet per videolänk. Det kan vara så att du inte bor i Stockholm, eller reser mycket och då kan det vara en lösning.

Att ha terapi via videolänk är fungerar också som komplement till terapi på mottagningen. Det kan vara vid ett tillfälle då du inte har tid att åka fram och tillbaka, eller fortfarande är smittsam efter en sjukdom men så pass frisk att du orkar med terapi.

Säkert system för videolänk – Doxy.me

Jag använder Doxy.me som liknar Skype, men är gjort för samtal som kräver stor säkerhet. Samtidigt är enkelt för dig som användare. Du behöver inte ladda ned något. Allt du behöver är en internetuppkoppling, så skickar jag en länk till ett digitalt väntrum. På inbokad tid kopplar jag upp dig för ett samtal.

Doxy.me är  HIPAA kompatibelt vilket är standard inom hälso- och sjukvården i USA för att skydda känsliga uppgifter. Ingen kan alltså ta del av dina uppgifter eller ditt samtal. Detta till skillnad från icke-HIPAA kompatibla system för videosamtal som t.ex. Skype och FaceTime. Läs mer om detta här: 
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/hipaa/Pages/1.00WhatisHIPAA.aspx
Bland användarna finns t.ex. sjukhus, psykoterapimottagningar och universitet. Enligt HIPAA måste systemet ständigt genomgå riskanalyser och utveckling vilket innebär att systemet är under ständig granskning och utvärdering.

Du kan läsa mer på doxy.me