Jag erbjuder även KBT / Terapi via videoSå länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som kan att jobba hemifrån, erbjuder jag endast terapi via video. Detta för att minska smittspridningen av sjukdomen Covid-19. Coronaviruset SARS-CoV-2 ger sjukdomen Covid-19.

Det kan vara ett förstahandsval för dig som inte bor i Stockholm eller reser mycket i jobbet.

Doxy – ett patientsäkert videoprogram

Doxy som liknar Skype, men är gjort för samtal som kräver stor säkerhet. Samtidigt är enkelt för dig som användare. Du behöver inte ladda ned något. Allt du behöver är en internetuppkoppling, så skickar jag en länk till ett digitalt väntrum. På inbokad tid kopplar jag upp dig för ett terapi via video.

Doxy är  HIPAA kompatibelt vilket är standard inom hälso- och sjukvården i USA för att skydda känsliga uppgifter. Ingen kan alltså ta del av dina uppgifter eller ditt samtal. Detta till skillnad från icke-HIPAA kompatibla system för videosamtal som t.ex. Skype och FaceTime. 

Bland användarna finns t.ex. sjukhus, psykoterapimottagningar och universitet. Enligt HIPAA måste systemet ständigt genomgå riskanalyser och utveckling vilket innebär att systemet är under ständig granskning och utvärdering. Du kan läsa mer på doxy.meDoxy är ett program för terapi via video. Allt du behöver är en internetuppkoppling och en länk till mitt digitala väntrum.

Zoom är ett annat program för videomöten, men som fått kritik för brister i säkerheten. Därför avvaktar jag att använda detta tills detta är löst.