Rådgivning kan ges till exempelvis personal inom skola, psykvård, kyrka, arbetsgivare, lagledare, polis, rättsväsende och journalister. Det kan vara vid enstaka tillfällen eller ett mer långsiktigt samarbete. Det kan röra sig om frågor som vad är vetenskap och vad är fördomar, påverkan och etik, var går gränsen mellan påverkan och manipulation, sekteristiska grupper och företag, vilka riskfaktorer som finns för maktmissbruk och rekryteringsmetoder. Det kan handla om religionsfrihet kontra mänskliga rättigheter, hur symptom hos utsatta yttrar sig, rehabiliteringsmetoder, vad man i sin profession kan och inte bör göra.

Rådgivning eller konsultation också kan handla om att och bistår utredningar. Framför allt anlitas jag av de som i sin profession möter personer som riskerar att utsättas för manipulation, eller de som redan blivit utsatta. Särskilt sårbar är man som ungdom, men även som vuxen under perioder av omställning t.ex. då man börjar på ett nytt jobb, går på kurser med nya människor omkring sig, eller efter en skilsmässa.

Även anhöriga till personer som är engagerade i manipulativa grupper som vill få en bättre förståelse av problemet anlitar mig.

Pris utifrån längd och omfattning lämnas på offert.