SFKBT – Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier

BTF – Beteendeterapeutiska föreningen

Psykologförbundet

Socialstyrelsen