Pris och betalning

Individuell psykoterapi 45 minuter: 1100 kr per session.
Parterapi 90 minuter 2125 kr.

Betalning via månatlig faktura.

Finansiering via fondmedel

Stiftelsen – Föreningen rädda individen har en fond för att bidra till rehabilitering av avhoppare eller uteslutna från sekteristiska sammanhang. Med detta menas sammanhang med otillbörlig påverkan och totalitär struktur. Det kan vara allt från en kärleksrelation som vill lämna men inte förmår till  en s.k. sekteristisk grupp. Det behöver alltså inte bygga på religion, utan kan handla exempelvis om personlig utveckling, pyramidspelsförsäljning, politisk gruppering. Ibland kan det vara en familj som fungerar på detta sätt.

Om du behöver ett ekonomiskt bidrag för behandlingen, kan du göra en ansökan hos FRI:s Terapifond. Din ansökan bör innehålla namn, adress, personnummer och litet om bakgrunden till att  du behöver samtalsterapi samt en behandlingsplan som upprättats tillsammans med din terapeut.
Läs mer på deras hemsida
Ansökan skickas till:

Terapifondens ledningsgrupp
Stiftelsen FRI
c/o Rosander
Klingspors väg 4
186 42 VALLENTUNA