När kan man behöva psykoterapi / kbt?

Vi kan alla någon gång i livet drabbas av en kris, oro, eller övergivenhet. Då kan det vara svårt att sortera tankarna och hantera överväldigande känslor. Ibland går det så så långt som till en depression eller svårhanterbar ångest. Vardagens krav och stress leda till sömnbesvär som ibland kan bli långvariga. Då kan det vara viktigt att få hjälp med detta så att inte hälsan och det psykiska välbefinnandet påverkas. Det är när du känner att du kört fast och inte kommer vidare själv som det kan vara lämpligt att söka psykoterapi.

Att söka psykoterapi när man mår psykiskt dåligt är lika naturligt som att gå till doktorn när man mår fysisk dåligt.

Hur går det till?

Vid det första mötet får du berätta så mycket du orkar och vill om varför du söker hjälp. Jag ställer en del frågor för att förstå hur och när problemet uppstod, vad du har för övriga viktiga livshändelser som kan påverka hur du reagerar idag och hur vi kan jobba för att förbättra sin livssituation och ditt psykiska välbefinnande. Som psykoterapeut har jag träffat många människor som tror att de är ensamma i världen om sina problem, och kan finna stor tröst i att få höra att problemet inte är ovanligt och att det finns hjälp. Inga frågor eller berättelser är i mina öron konstiga, och jag hört rätt mycket genom åren. När vi träffats ett par gånger och skapar vi en grundlig bild av problemet och vägar framåt. Sedan fattar vi tillsammans ett beslut om vi ska gå vidare i kontakten. Det är viktigt att du känner dig trygg och vet vad som väntar. Därför gör vi upp en behandlingsplan, samt hur ofta och länge vi ska träffas. Detta kan sedan omprövas vid behov.

Terapi via videolänk

Om du inte bor i Stockholm tar jag också emot via videolänk. Allt du behöver är internetuppkoppling, så skickar jag dig en länk till en säker uppkoppling som liknar Skype.

Några exempel på problem som du kan komma till mig med:
  • Stress
  • Nedstämdhet, depression
  • Sömnbesvär
  • Ångest som panikångest, allmän oro eller hälsoångest (rädsla att bli sjuk)
  • Tvångstankar/tvångshandlingar
  • Fobier, t.ex. social ångest /fobi (rädsla att bli bedömd och granskad av andra)
  • Relationsproblem
  • Låg självkänsla
  • Arbetsplatsrelaterade problem
  • Problem i samband med engagemang i sammanhang med otillbörlig påverkan och totalitär struktur. Det kan vara allt från en kärleksrelation som vill lämna men inte förmår till  en s.k. sekteristisk grupp. Det behöver alltså inte bygga på religion, utan kan handla exempelvis om personlig utveckling, pyramidspelsförsäljning, politisk gruppering. Ibland kan det vara en familj som fungerar på detta sätt.

Du kan läsa mer om olika besvär på kbt.se (Beteendeterapeutiska föreningens hemsida för allmänheten)

Vad är kbt?

KBT står för kognitiv beteendeterapi. KBT kan fungera på många olika sätt, men alla bygger på metoder som forskats fram för olika typer av problem och sedan använts i psykoterapi och utvärderats. Terapeuten är aktiv, och tillsammans formulerar vi mål, behandlingsplan och agenda för varje samtal.

KBT är ett strukturerat sätt att arbeta där vi systematiskt jobbar med dina problem. Samtidigt finns en flexibilitet för dina önskemål och behov som klient. i slutet av samtalen kommer vi tillsammans fram till om det är något du kan jobba vidare med henna. Detta gör att terapin fortsätter mellan samtalen och därmed blir mer effektiv.

Verktyg

Det finns ett brett urval av tekniker för att arbeta med olika problem. Man kan utgå från hur man tänker kring något, hur man känner inför något eller hur man brukar bete sig i problemsituationer. Oavsett var man börjar påverkas helheten. Jag kan föreslå övningar som du som klient väljer om du vill prova. Några sådana övningar kan exempelvis vara exponering, visualisering, mindfulness och self-compassion (medkänsla och vänlighet mot sig själv).

Ett vanligt missförstånd är att kbt är ytligt, eller bara handlar om “här och nu”. I kbt är man också intresserad av hur problemet uppkommit och hur ditt liv sett ut och format dig som person. Allt detta ingår i den bedömning som man inleder en terapi med, för att skapa sig en förståelse för problemet. Därefter tittar man på hur problemet yttrar sig i vardagen här och nu. Vissa problem som t.ex. en enkel fobi, kanske man inte minns hur den uppkommit, men det går att få hjälp ändå här och nu genom behandling.-

KBT kan ofta vara korttidsinriktad, 10-20 gånger, men det bestämmer terapeut och klient tillsammans utifrån hur omfattande problem och komplexa problem du har.

Om kbt är något för dig, kontakta Helena Löfgren

 Läs mer om kbt

Läs mer om vem som får behandla