Helena Löfgren   

Helena Löfgren, licensed psychotherapist. Photo: Petra Berggren

Jag heter Helena Löfgren, är legitimerad psykoterapeut och fil. kand. i psykologi. Idag jobbar jag heltid i mitt eget företag efter ett antal år inom primärvården. Där fick jag en bred erfarenhet bland annat av flyktingfrågor och hederskultur.

Jag har också erfarenhet av ledarskap från min tid som forskningsassistent på psykologiska institutionen i Stockholm, och som ledarskapskonsult. Min yrkesbana startade jag som dataprogrammerare, så min bana har varit krokig och lärorik.

När det gäller KBT är jag också intresserad av den tredje vågens terapi som inkluderar mindfulness och self-compassion. Jag mediterar dagligen som en ett sätt att ta hand om mig själv och utvecklas som person.

Utbildning inom psykologi och psykoterapi 

Jag fortbildar mig regelbundet genom att läsa böcker och tidskrifter, konsultera kollegor och uppdatera mig om forskning. Jag är medlem i två intresseföreningar för KBT: SFKBT – Svenska Föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier och BTF – Beteendeterapeutiska Föreningen. Jag är också medlem i ICSA (International Cultic Studies Association).

Min historia

Jag startade min karriär som dataprogrammerare, men bytte sedan bana och läste psykologi på Stockholms universitet. Efter examen jobbade jag som forskningsassistent i forskningsprojektet “Ledarskap och medarbetarhälsa” på Stockholms universitet/Psykologiska institutionen. Detta ledde vidare till arbete som konsult som auktoriserad Farax-konsult som leddes av ledarskapsforskaren Jouko Arvonen. Parallellt frilansade jag som föreläsare. 2002 startade jag och min man företaget Löfgrens Analys AB, där jag fortsatte med föreläsningar och psykoterapi. Jag har även jobbat inom primärvården under 7 år på flera vårdcentraler, parallellt med det egna företaget. Idag jobbar privat på heltid.

Anledningen till att jag började läsa psykologi är mina erfarenheter av otillbörlig påverkan eller systematisk manipulation. 1990 lämnade jag mitt jobb som gruppchef och dataprogrammerar för att resa jorden runt. I USA mötte jag personer som utgav sig för att representera en studentgrupp, men som senare visade sig tillhöra Unification church (även kallad Moonrörelsen/Moonies). Jag bjöds in till deras läger och mötte spännande människor från olika länder och fick höra föreläsningar.

Under några omvälvande månader förändrades jag till en religiös fanatiker som inte längre hade förmåga att tänka kritisk om gruppen. Otillbörlig påverkan gjorde att jag hade lärt mig att bli rädd för mina egna kritiska tankar och blivit min egen fiende, en lydig himmelsk soldat. Efter två år arrangerade min familj en fritagning i form av avprogrammering. Efter rehabilitering, terapi och stöd började jag läsa psykologi vid Stockholms universitet.

Över 25 års engagemang i sektproblematik

Jag har sedan mitten av 90-talet engagerat mig i att hjälpa andra som råkat ut för liknande manipulation och informera om problemet, som idag blivit skrämmande aktuellt:

  • Volontär inom Föreningen FRI – numera Stiftelsen FRI (nu tyvärr nedlagt).
  • medförfattare till två böcker om sekterism och manipulation: Manipulering pågår och Sektsjuka. Läs mer under publikationer
  • Medgrundare och styrelseledamot i föreningen SESAM för att hjälpa avhoppare från sekteristiska grupper. Vi organiserade rehabiliteringsprojekt där personalen från Wellspring Retreat and resource center från USA deltog.
  • Medverkan i tidningar, tv, radio och poddar om manipulation och sekterism, läs mer under media
  • Författare till flera debattartiklar i svenska tidningar (Aftonbladet och SvD), läs mer under media gällande manipulation
  • Examensarbetet “Tryggare kan ingen vara” på Svenska institutet för kognitiv psykoterapi 2013. Arbetet presenterades på en internationell konferens om sekterism arrangerat av ICSA – International Cultic Studies Association (USA), Info-sect / Info-Cult (Canada) and Hjälpkällan (Sverige) 2015.

Tankefrihetspriset

2014 tilldelades jag Tankefrihetspriset från Stifelsen FRI med följande motivering:

“Helena Löfgren har unika kunskaper om manipulation efter två i en sekt i USA. Denna erfarenhet och möten med människor med liknande upplevelser sporrade henne att skaffa en gedigen teoretisk utbildning för att kunna hjälpa andra. I mer än tjugo år har Helena Löfgren hjälpt människor och drivit frågor kring social påverkan, hållit otaliga föreläsningar och många gånger medverkat som sakkunnig i massmedier.  Helena Löfgren har fyllt den kunskapslucka, som professionella terapeuters bristande egna erfarenheter utgör. Detta arbete skulle inte vara möjligt utan mod och civilkurage samt en aldrig sinande tro på människans självklara rätt att stå fri och obunden, välja fritt och tänka själv. För detta arbete kan Helena Löfgren inte nog tackas. Helena Löfgren tilldelas därför Stifelsen FRI:s diplom för viktiga insatser till människors frihet Stockholm den 16 april 2014″