Behandlingen innehåller övningar, korta filmer och information som fokuserar på ditt problemområde. Jobba i egen takt och få kontinuerligt stöd av psykoterapeut. Självhjälpsprogrammet är en form av KBT som kallas ACT (Acceptance and Commitment Theraphy). Forskning visar att kognitiv beteendeterapi, och framförallt ACT är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna för att behandla psykiska besvär. Åtskilliga svenska och internationella studier visar också att KBT på internet har god effekt och är ofta till och med mer effektiv än att träffa en terapeut vid fysiska besök.

Vad behöver du som klient göra?

Ditt arbete som klient blir att besvara frågor, göra skattningar av ditt mående och dina vanor, genomföra övningar, titta på korta filmer och bildspel, läsa texter och göra reflektioner. Allt detta arbete dokumenteras och följs av mig som kan kliva in när jag bedömer att det behövs. Du kan också när som helst påkalla hjälp från via den inbyggda chattjänsten.

Det rekommenderas att man jobbar 10-15 minuter varje dag, det ger bäst effekt för de allra flesta. Terapeutiska insikter och färdigheter kan inte pressas in på kort tid utan effekten märks när man börjar tillämpa insikterna i vardagen. Därför är det bra att varva terapin med att leva som vanligt.

Vad får jag för hjälp av psykoterapeuten?

Som klient jobbar du till stor del på egen hand, men du kan när som helst kontakta mig om du kört fast, önskar vägledning eller behöver ställa frågor. Jag finns tillgänglig via en inbyggd chatt, där jag svarar en gång om dagen mellan kl 9-17.

Jag följer dagligen din utveckling och behov av stöd för att försäkra mig om att du tillgodogör sig behandlingen effektivt.

Du får ditt nedlagda arbete dokumenterat i tydliga rapporter som är motiverande. Utöver det mäts resultat av din behandling genom att kartlägga dina symptom flera gånger under resans gång.

iKBT - KBT via internetplattform där du jobbar i egen takt och kan vända dig till mig för vägledning och motivation

Vad kostar det?

En veckas tillgång till plattformen kostar 400 kr och för en månad är priset 1500kr. Om du har lindriga till måttliga besvär kan du starta direkt med IKBT, men om du har svåra besvär är det bäst att först göra ett bedömningssamtal för att avgöra om detta är rätt behandling för dig. Det kan till exempelvis vara om du har tankar på att du inte vill leva.

Behandlingspaket

Du kan också välja att kombinera iKBT med vanliga KBT sessioner/ samtal. Hör av sig så kan vi tala om dina behov.

Vill du hellre få KBT samtal hela behandlingen, läs mer

Om du har några frågor eller vill boka en tid tveka inte att kontakta mig.
Helena Löfgren

Helena Löfgren, leg. psykoterapeut.