Lise-Lotte Frisks argument från hennes avhandling ”Nyreligiositet ur ett religionssociologiskt perspektiv” kommenterade av Helena Löfgren i kursiv stil.

Mot (hjärntvättsteorin) talar i stort sett all existerande vetenskaplig forskning om omvändelse, anslutning och avfall. Om man bortser från alla välmeriterade forskare som är drar andra slutsaser. Läs exempelvis artikel av Michael Langone – Academic Disputes and Dialogue, eller Response To Benjamin Zeller’s Article: The Cult Of Trump? What “Cult Rhetoric” Actually Reveals

Det är inte lätt att få någon att ansluta sig T.ex. Moon 4% blev medlemmar efter 2 år, även få krigsfångar.
a. Att man inte stannar längre än två år kan även betyda att man blivit manipulerad in i gruppen,
men att kontrollen inte är vattentät och av olika anledningar brister i längden.
b. Effektiviteten i rekryteringen kan bero på hur skicklig personen är på att
använda gruppens manipulativa tekniker
c. Om en beväpnad man som siktar illa är han ofarlig?

Det är inte särskilt svårt att gå ur – de flesta lämnar spontant
a. Det behöver inte betyda inte att det är lätt eller okomplicerat.
b. Innan man lämnar gruppen – tycker man att gruppen är bra eller beror det på att de att de manipulerats till att tro att världen utanför är farlig så att rädslan är fobisk?
c. Hur svårt det är att gå ut borde även bero på hur djupt involverad man varit, om de blivit avskräckta i ett tidigt skede, eller att den som rekryterar inte lyckats gå på precis lagom hårt i varje skede.
d. Det kan även vara så att en den del lämnar gruppen för att de är så slutkörda att de inte orkar bry sig om konsekvenserna, eller för att de sett för många sprickor i fasaden?

Det förkommer förvisso andliga discipliner avsedda att åstadkomma förändringar hos individen, som mantra, diet, sömn, sexualitet och dagsrutiner. Men de skiljer sig inte mycket från regler i andra intensiva andliga sammanhang i de mer etablerade religionerna.
a. Frågn är inte exakt vilka förändringar man gör utan om det görs i kombination med andra manipulativa tekniker som gör att maipulationen är inbyggd i organisationen och därmed systematisk.

Argument för hjärntvättsteorin enligt Lise-Lotte Frisk

Tvivel och diskussion om ideologi inte står högt i kurs. Man menar att medlemmar hindras från att tänka fritt genom att tvivel inte tillåts. Men det är knappast någon populär aktivitet i någon rörelse! Få från högerorienterade politiska partier ifrågasätter marknadsekonomi. Då är det lättar att byta parti.
a. Det är en sak om det inte är ”populärt”, det är en annan sak om man tror att
”det är djävulens sätt att pröva en”.
b. Om man manipuleras att bli rädd för sina egna kritiska tankar är det farligt.
c. Manipulativa rörelser är djupt odemokratiska, och kränker mänskliga rättigheter, ofta i religionsfrihetens namn.

I religiösa rörelser finns dessutom ofta starka argument för att legitimera rörelsens auktoritet. Ledaren har speciell kontakt med gud. Hos Jesu lärjungar fanns knappast någon tanke på om hans utsagor var sanna.
a. Många manipulativa rörelser är inte religiösa, men manipulationen är densamma. Ledaren har absolut makt, begåvning m.m.
b. Vissa rörelser förvränger fakta och gör anspråk på att vara vetenskapliga och presenterar ideologin som den enda sanningen.
c. Man använder sig av ”kändisar” för att legitimera verksamheten på olika sätt.

3. (I vissa fall berättigad) kritik är att medlemmar ofta inte umgås med familj och vänner i samma utsträckning som tidigare. Den nyligen omvända – liksom andra som tillägnat sig nya tankar eller en ny livsstil – känner ofta ett behov att umgås med människor som förstår hans nuvarande meningssystem och kan stödja och bekräfta det. I viss mån innebär omvändelse ett försök att börja ett nytt liv, och man är väl medveten om vad som gör det lättare och svårare att följa den andliga disciplinen man nu tror på och omfattar. En drogmissbrukare gör kanske ett medvetet försök att undvika tidigare vänner.
a. Det viktiga här är inte att det händer utan varför. I t.ex. Moonrörelsen säger man att rekyten är en andlig bebis som inte bör utsättas för familjen som kan vara djävulens redskap. Paret Moon är de ”sanna föräldrarna” och viktigare än biologiska föräldrar. Man ber i de sanna föräldrarnas namn.
b. Alla personliga behov och hobbies ska ges upp om man är renlärig. Man ska i varje ögonblick arbeta för att nå gruppens mål. Att ta sig tid att umgås med familj och vänner ses som egoistiskt och tankar som kommer från djävulen. Man uppmuntras att ”offra det som betyder mest” för att visa sin djupa tro och lojalitet.

Hjärntvättsteorins uppkomst speglar upplevelsen att de nya religiösa rörelserna är så avvikande att det varit omöjligt att på ett logiskt sätt förstå att människor frivilligt kan ansluta sig till dem. Historiskt har nya religiösa rörelser många gånger upplevts som skrämmande och har ofta demoniserats av omgivningen, det vill säga upplevts som uttryck för Djävulen eller onda andras aktiviteter. Den moderna motsvarigheten är hjärntvättsteorin, som är ett slags pyskologiserad demonisering som kan göras trovärdig i vår sekulariserade kultur. Genom att sjukdomsförklara anslutningen till religiösa rörelser blir rörelserna ett fenomen som man inte behöver ta på allvar, på annat sätt än att häva att medlemmarna är i starkt behov av att botas från sin sjukdom.

Det går inte att gömma sig bakom religionsfrihet för att legitimera kränkning av andra mänskliga rättigheter. Manipulation handlar inte om gruppen är religiös eller inte, utan om hur mycket man manipulerar människor för att de ska ansluta sig och stanna kvar i gruppen. Sådana grupper kan till ytan handla om politik, näringsverksamhet, personlig- eller ledarutveckling, eller religion.

För den som lämnar kan hjärntvättsteorin tjäna som en – retrospektiv och utifrån nuvarande meningssystem – tolkning av medlemskapet i rörelsen som gör att man inte behöver ta ansvar för sina tidigare handlingar.

Visst bör man vara alltid vara källkritisk och fundera över avhoppares motiv, men samma kritiska hållning bör då rimligtvis även gälla gruppens ledare och medlemmar. Om avhoppare bara vill skylla ifrån sig hur kommer det sig att så många människor från vitt skilda grupper berättar så lika berättelser oberoende av varandra? Den röda tråden är social påverkan som övergår till systematisk manipulation. Visst rationaliserar människor. Det kan då även vara så att människor som lämnar gruppen av känslomässiga skäl men utan kunskap om manipulation skäms så till det grad att han rationaliserar att gruppen har rätt men att han inte orkar leva upp till målen.

Det är begripligt att det är chockartat för föräldrar att deras barn plötsligt väljer en bana som man inte förstår. Hjärntvättsteorin blir då en förklaring, ofta understödd av massmedia. Forskning visar att dock att föräldrar ofta så småningom vänjer sig vid barnens medlemskap. Om det varar några år blir föräldrarna i regel allt positivare.

Vad ska man dra för slutsats av det? Att dessa tycker att det är en bra grupp, att det försöker värna om relationen till sin anhörig eller att de inte är insatta i manipulation, dess tekniker och konsekvenser? Har dessa föräldrar information både från gruppen och dess kritiker?