Kunskap om påverkan kan användas för att stärka sin integritet och frihet som person, skapa sundare företagskulturer och för ett mer demokratiskt samhälle.

Föreläsning om påverkan eller manipulation – var går gränsen?

Många vill påverka andra i sitt arbete och privat, som chefer, marknadsförare, säljare, politiker, tränare, arbetskamrater, vänner och inte minst föräldrar. Men alla kan inte konsten att få vad man vill ha inom etiska ramar, och Ibland övergår det till otillbörlig påverkan och i värsta fall systematisk manipulation. Inte minst finns oseriösa kurser för personlig utveckling med metoder som kan forcera de naturliga försvaren och kan skapa psykisk ohälsa. Eftersom det är skamligt att ”ha blivit lurad” vågar många inte söka hjälp eller upprättelse.

Konsekvenser

Få vet när normal påverkan övergår till manipulation och ännu färre vet hur de ska agera. Det är oftast när skadan redan är skedd som samhället får ta konsekvenserna i psykvården, skolan; hos socialtjänsten, polisen eller i domstolen. Inom näringslivet kan det handla om förlorade kunder eller stora skadeståndskrav.

August Landmesser vägrar Hitlerhälsning 1936. Okänd fotograf. Ett exempel på integritet som Helena Löfgren ger föreläsningar om
August Landmesser vägrar Hitlerhälsning 1936. Okänd fotograf.

Därför är det viktigt att i preventivt syfte skaffa sig kunskap om påverkan och manipulation, som utgångspunkt för att värdera ledarskap. Den kunskapen bidrar till att människor som både i sin profession och privat kommer i kontakt med personer som ligger i riskzonen för att utsättas eller redan blivit utsatta för manipulation kan förebygga eller ge stöd. Detta kan i sin tur vara avgörande för ett barns eller vuxens framtida liv som fri och självständig individ.

Det är tacksamma ämnen att göra föreläsningar om, eftersom människor i allmänhet blir väldigt engagerade och berörda och kommer med många frågor och tankar under föreläsningarna. Det är det som gör det så roligt att fortsätta. Ofta får jag stanna kvar en lång stund efteråt då många vill prata om föreläsningen, deras reflektioner och egna erfarenheter.

Jag har föreläst i många olika sammanhang under drygt 20 år. Läs mer under kunder/uppdrag.
Föreläsningar finns för olika målgrupper

Föreläsning Vård/hjälpbehov hos första och andra generationens sektmedlemmar. 2015 som en del av konferens arrangerad av Hjälpkällan. Inspelad av UR. Se videon

Tillbaka till föreläsningar om påverkan och manipulation