Om systematisk manipulation som rekryteringsprocess

För dig som i ditt arbete möter personer som är med i eller har lämnat en sekteristisk/extremistisk grupp behöver förstå vägen in. Det är förutsättningen för att kunna hjälpa till med vägen ur ur gruppen och in i samhället. Med sekteristisk avses sammanhang där personen utsätts för systematisk manipulation som till ytan kan se väldigt olika ut. Det kan handla om religion, nyandlighet, olika former av alternativ terapi eller vård, ekonomi som så kallad ”Multi level marketing” (nätverksförsäljning), politiska sammanhang, och mycket annat. Det finns en del likheter med både hederskultur och misshandelsrelationer.  Del 1 handlar om att förstå. En kombination av forskning, egna erfarenheter som både avhoppare och behandlare och pågående samhällsdebatt är utgångspunkten.

 Ur innehållet:
 • Social påverkan och systematisk manipulation
 • Vad betyder begreppen sekt, hjärntvätt, mind control och avprogrammering
 • Religionsfrihet – yttrandefrihet
 • Att bli rekryterad – hela processen med exempel på manipulativa tekniker.

För att få en god förståelse rekommenderas 3 timmar, men ämnet kan förkortas och kombineras efter kundens önskemål.

Målgrupper:
 • Personal inom vården som läkare, psykologer, psykoterapeuter och kuratorer.
 • Personal inom socialtjänsten.
 • Personal inom rättsväsendet som polis, domstolar och kriminalvård
Målsättning:
 • förståelse för fenomenet: hur en person systematiskt kan manipuleras till en ”ny identitet”
 • kunskap om forskningsläget och debatten inom området och de delade meningar som råder.

För att få en god förståelse rekommenderas 3 timmar, men ämnet kan förkortas och kombineras efter kundens önskemål.

Upplägg:

Är gruppen liten, är fördelen att frågor och diskussion lättare kommer igång. Fördelen med en stor grupp är många möjligheten att höra föreläsningen, men det blir svårare med diskussion. Ett upplägg för en stor grupp som kombinerar fördelarna kan vara:

 • Först en föreläsning för alla
 • Sedan diskussioner i smågrupper med tid för reflektion
 • Slutligen en frågestund med mig. Detta tar totalt sett lite mer tid, och kan eventuellt delas upp på två tillfällen.

Föreläsningarna  Vägen in i sekterism/extremism  och Att behandla/vårda avhoppare från sekterism/extremism kan sättas ihop till en heldag.

UR Samtiden - Sekter och livet efter : Hjälpbehov hos sektmedlemmar/UR

Tillbaka till föreläsningar om påverkan och manipulation