Efter varje skandal ställs frågan – Hur kunde det hända? Det visar sig tyvärr att vi inte alltid lär av historien. Finanskrisen som påverkade hela världen är den största på senare tid. Sverige togs på sängen av skandalen kring stjärnkirurgen Paolo Macchiarini, som fått konsekvenser för inte bara för de drabbade, KI utan även för förtroendet för forskningen. Turerna kring Thomas Quick som fälldes för massmord men sedan friades blev en stor rättsskandal med konsekvenser för allmänhetens förtroende rättsväsendet.

Det hjälper inte att ha goda intentioner, och social kompetens och en etisk kompass. Ingen är immun mot social påverkan. Socialpsykologisk forskning visar att det är väldigt lätt att få människor att gå emot sina värderingar. Upptäcker man då inte vad som sker är det lätt att vår välkända förmåga att rationalisera våra beteenden träder in. En annan faktor som gör det hela till en ond cirkel är vår inre önskan om att vara konsekventa. Det gör att ett felsteg lätt blir till fler – även om man inte kunnat förutse konsekvenserna. Risken är mindre att hamna i en sådan ond cirkel om man kan känna igen situationerna där processen startar.

Det går många trender inom ledarskapsutveckling. Det kan vara svårt att orientera sig i en djungel av handfasta råd och enkla lösningar. Effektiva lösningar på kort sikt avslöjar inte om en osund företagskultur då växer fram där medarbetarnas hälsa och prestationer kan bli lidande. På lång sikt kan även kundernas förtroende förloras. Som bekant är förtroende något som tar tid att bygga upp men kan raseras i ett ögonblick.

Det är en svårt att navigera mellan motsättningen att på kort sikt nå snabba resultat och ett ledarskap som ger en hållbar utveckling. Strävar man enbart efter att få medarbetare som är effektiva och lojala finns det många medel som inte främjar etik och integritet. Var går gränserna och hur ska man navigera?

Innehåll:
  • Etik som inte alltid fungerar i praktiken
  • Påverkan och manipulation – var går gränsen?
  • Groupthink – när mästerliga ledningsgrupper slutar lyssna.
  • Att odla Integritet och civilkurage
  • Företagskultur kontra samhällskultur

Föreläsningar som kan kombineras och skräddarsys efter era behov. Helena Löfgren delar med sig av de kunskaper och erfarenheter hon fått genom sitt arbete som psykoterapeut och från det egna livet.
Helena Löfgren har över 25 års erfarenhet av att föreläsa.