Services

I am passionate about helping people to heal and grow, and to spread knowledge about psychology,

Psykoterapi / KBT i möte eller via video

Vi kan alla någon gång i livet drabbas av en kris, oro, eller övergivenhet. Det kan då vara svårt att sortera tankarna och känslorna kan kännas överväldigande. Ibland kan det övergå till depression eller svårhanterbar ångest. Det är när du känner att du kört fast och inte kommer vidare själv som det kan vara lämpligt att söka psykoterapi, till exempel i form av KBT.

Vardagens krav och stress leda till att du får sömnbesvär som håller i sig en längre tid. Då kan det vara viktigt att få hjälp med detta så att inte hälsan och det psykiska välbefinnandet påverkas.

Att söka psykoterapi när man mår psykiskt dåligt är lika naturligt som att gå till doktorn när man mår fysisk dåligt.

iKBT - KBT online

iKBT är kognitiv beteendeterapi via internetplattform där du själv jobbar i din egen takt. Du får mig som legitimerad psykoterapeut som stöd på resan. Programmet bygger på ACT - Acceptance and Commitment Theraphy, som är en form av KBT med gott stöd i forskning.

Min första klient får genomgå programmet för HALVA PRISET, eftersom jag ny just startat med plattformen även om jag har lång erfarenhet som psykoterapeut.

Som klient jobbar du till stor del på egen hand, men har tillgång till mig via en inbyggd chatt, där jag svarar en gång om dagen mellan kl 9-17. Min roll är att följa ditt arbete, vägleda och uppmuntra dig.

Ditt arbete som klient blir att besvara frågor, göra skattningar av ditt mående och dina vanor, genomföra övningar, titta på korta filmer och bildspel, läsa texter och göra reflektioner. Allt detta arbete dokumenteras och följs av mig som kan kliva in när jag bedömer att det behövs. Du kan också när som helst påkalla hjälp från via den inbyggda chattjänsten.

Lectures

Jag föreläser både om psykisk hälsa och psykisk ohälsa och hur du kan stärka din motståndskraft för att möta motgångar och öka ditt välbefinnande. Det kan vara stresshantering, konflikthantering, medveten närvaro eller self-compassion.

Jag föreläser också om hur vi påverkar varandra på gott och ont. Många vill påverka andra i sitt arbete och privat, som chefer, marknadsförare, säljare, politiker, tränare, arbetskamrater, vänner och inte minst föräldrar. Men alla kan inte konsten att få vad man vill ha inom etiska ramar, och Ibland övergår det till otillbörlig påverkan och i värsta fall systematisk manipulation. Inte minst finns oseriösa kurser för personlig utveckling med metoder som kan forcera de naturliga försvaren och kan skapa psykisk ohälsa.

Kunskap om påverkan kan användas för att stärka sin integritet och frihet som person, skapa sundare företagskulturer och för ett mer demokratiskt samhälle.

Consultation

Do you in your work need to understand if a person is involved in a destructive cult or a cult like situation? How can you best handle the situation?

I am a licensed psychotherapist and Bachelor of Psychology. Today I work in private practice. Previously I also worked in the County Council at health centers and gained a wide experience.
I have experience in leadership development but my career started as a computer programmer.

I am also interested in the third wave of CBT, which includes mindfulness and self-compassion. Research shows that these methods help peopel to better cope with cronic pain and and cricis, like divorce. I practice these methods and medical yoga as a way to take care om myself.

Read more about me

Helena Löfgren's blog

Only in swedish

Contact Helena Löfgren

Message