Services

Jag brinner för att hjälpa människor att må bättre och för att sprida kunskap om hur vi påverkar varandra på gott och ont.

Psykoterapi / KBT i möte eller via video

Vi kan alla någon gång i livet drabbas av en kris, oro, eller övergivenhet. Det kan då vara svårt att sortera tankarna och känslorna kan kännas överväldigande. Ibland kan det övergå till depression eller svårhanterbar ångest. Det är när du känner att du kört fast och inte kommer vidare själv som det kan vara lämpligt att söka psykoterapi, till exempel i form av KBT.

Vardagens krav och stress leda till att du får sömnbesvär som håller i sig en längre tid. Då kan det vara viktigt att få hjälp med detta så att inte hälsan och det psykiska välbefinnandet påverkas.

Att söka psykoterapi när man mår psykiskt dåligt är lika naturligt som att gå till doktorn när man mår fysisk dåligt.

Lectures

Jag föreläser både om psykisk hälsa och psykisk ohälsa och hur du kan stärka din motståndskraft för att möta motgångar och öka ditt välbefinnande. Det kan vara stresshantering, konflikthantering, medveten närvaro eller self-compassion.

Jag föreläser också om hur vi påverkar varandra på gott och ont. Många vill påverka andra i sitt arbete och privat, som chefer, marknadsförare, säljare, politiker, tränare, arbetskamrater, vänner och inte minst föräldrar. Men alla kan inte konsten att få vad man vill ha inom etiska ramar, och Ibland övergår det till otillbörlig påverkan och i värsta fall systematisk manipulation. Inte minst finns oseriösa kurser för personlig utveckling med metoder som kan forcera de naturliga försvaren och kan skapa psykisk ohälsa.

Kunskap om påverkan kan användas för att stärka sin integritet och frihet som person, skapa sundare företagskulturer och för ett mer demokratiskt samhälle.

Consultation

Jag ger rådgivning om hur man kan motverka otillbörlig påverkan och manipulation.

Jag vänder mig till dig som i ditt yrke eller privat möter personer som utsätts. Du jobbar kanske inom inom skola, psykvård, socialtjänsten, kyrkan, polisen, rättsväsendet eller som journalist.

Du som privatperson kanske har en vän eller anhörig som du oroar dig för. Det kan handla om en destruktiv relation eller ett mer eller mindre sekteristiskt sammanhang,

Du får hjälp att kartlägga situationen och lära dig hur du på olika sätt bättre kan skapa en dialog för att nå fram.

I am a licensed psychotherapist and Bachelor of Psychology. Today I work in private practice. Previously I also worked in the County Council at health centers and gained a wide experience.
I have experience in leadership development but my career started as a computer programmer.

I am also interested in the third wave of CBT, which includes mindfulness and self-compassion. Research shows that these methods help peopel to better cope with cronic pain and and cricis, like divorce. I practice these methods and medical yoga as a way to take care om myself.

Read more about me

Helena Löfgren's blog

Only in swedish

Contact Helena Löfgren

Meddelande