The Swedish book store has a limited selection of books about undue influence, manipulation and manipulative groups. The American Association ICSA – International Cultic Studies Association literature and even a journal with scientific articles. Below is a selection of books/articles divided into different themes. The list contains both swedish and english books/articles.

Social psychology and undue influence

 • Att leka med elden – Karl-Erik Nylund
 • Churches that abuse – Ronald M Enroth
 • Combatting Cult Mind Control – Steven Hassan
 • Cults in our Midst – Margaret Thaler Singer
 • De obeständiga religionerna: Om kollektiva självmord och frälsning i Peoples Temple, Ordre du Temple Solaire och Heaven’s Gate – Peter Åkerbäck. (Avhandling vid Stockholms universitet.)
 • Den dolda psykmarknaden – om längtan, girighet och andliga entrepenörer – Anette Nyman 2017.
 • Feet of Clay – Anthony Storr. En bok om karismatiska “gurus” från Jesus till Freud och David Koresh. Psykologen Storr tittar på personlighetsdrag som är gemensamma och deras stora makt de hade över sina följare.
 • Hallucinationer – Oliver Sacks. Hallucinationer kan uppkomma bland annat vid svår förlust, förgiftning, sjukdom eller skada. Oliver Sacks, professor i neurologi utforskar hur hallucinationer har påverkat konsten och kulturen och menar att det är en vital del av människan.
 • Manipulativa sekter (Film från Kunskapsmedia)
 • Obedience to authority, Stanley Milgram (Harper Torchbook, 1983)
 • Påverkan – Robert Cialdini
 • Påverkan och manipulation – Håkan Järvå och Peter Dalgren
 • Releasing the Bonds – Steven Hassan
 • Sektsjuka – bakgrund uppbrott behandling – red. Håkan Järvå (Helena Löfgren medförfattare).
 • Terror love & brainwashing: Attachment in cults and totalitarian systems – Alexandra Stein
 • Thought Reform and the Psychology of Totalism – Robert Jay Lifton

Personal development and alternative theraphy

 • Crazy Therapies – Margaret Thaler Singer och Janja Lalich. Beskrivningar av en mängd olika “terapier” eller eller verktyg för personlig utveckling. En del som är bra och andra som är slöseri med tid eller till och med skadliga.
 • Den dolda psykmarknaden – om längtan, girighet och andliga entrepenörer – Anette Nyman 2017.
 • Enlightment blues – Andre van der Braak (om gurun Andrew Cohen)
 • Så som en reklamfilm – Po Tidholm (Essä i DN 2005-03-05). Po Tidholm gör en analys av Kay Pollaks film som reklam för sin egen verksamhet i självhjälpsbranschen och om baksidan med budskapet “att välja glädjen” Pollak inte är ensam om.
 • Terapeuten – en avslöjande historia, Anette Nyman (Norstedts, 2009). En skildring, baserad på fakta om hur det kan gå till på en kursgård i Sverige. Boken landar mitt i debatten om regleringen av den alternativa terapin.
 • Tuktad till frihet – historien om Hans Scheike och hans kvinnor, av Magnus Utvik. Nordstedt förlag.
 • Varning för kvacksalveri. Sveriges psykologförbund
 • Yrkesetiska principer för psykologer i Norden –  Sveriges psykologförbund

Cult Recovery

 • Cult Recovery: A Clinician’s Guide to Workning WithFormer Members and Families. Editors: Lorna Goldberg, William Goldberg, Rosanne Henry, Michael Langone . 2017. (This landmark, 500-page book, with chapters from leading clinicians and researchers, describes the current state of the art in helping people adversely affected by a cultic dynamic, whether in a cult, mainstream religious denomination, psychotherapy, family, or other interpersonal relationship.)
 • Sektrelaterade psykiska störningar bör identifieras i vården. Debattartikel i Läkartidningen Nr 45 2004 Volym 101 av Jan-Otto Ottosson, professor emeritus i psykiatri.
 • Sektsjuka – bakgrund uppbrott behandling – red. Håkan Järvå (Helena Löfgren medförfattare).
 • Recovery from abusive groups – Wendy Ford
 • Recovery from Cults – red. Michael Langone
Children i high demand groups
 • Barn i manipulativa grupper – av Helena Löfgren. Temanummer för tidskriften Skolhälsovård – »(Förlagshuset Gothia) nr 4 2003/2004
 • Breaking their Will: Shedding light on religious maltreatment av Janet Heimlich
 • Cults in our Midst – Margaret Thaler Singer (ett kapitel om barn)
 • Recovery from Cults – Michael Langone (ett kapitel om barn)
 • Sektbarn – ett reportage om de utvalda för paradiset av journalisten Charlotte Essén innehåller flera självupplevda berättelser om att vara barn i en sekt, men även ett samhälls- perspektiv och frågan varför samhället inte ser de barn som far illa.
  “När Maja var barn tvingades hon knacka dörr och predika om jordens undergång. Sandra gick upp klockan fyra varje morgon för att meditera över Krishna. Leos uppväxt fylldes av djävuls-utdrivningar och hot, och Jennifer flyttades mot sin vilja runt hela världen i isolerade religiösa kollektiv.”
 • Sektsjuka, bakgrund, uppbrott, behandling – red. Håkan Järvå. (Helena Löfgren är medförfattare). Ett kapitel berör barn.
 • Hur mår barnen i Knutby?”, Debattartikel av Helena Löfgren, Aftonbladet 2004-10-27
  Inför rättegången om barnmisshandel.
 • Barnmisshandel i Knutby församling, av Rigmor Robèrt. (Expressen 2005-10-18)

Personal stories about undue influence and litteratur with cult theme

 • Bakom clownens mask – Conny Larsson (Debutantförlaget)
 • The Cult on fog Island – Mariette Lindstein. The first book in a trilogy.
 • Enlightment blues – Andre van der Braak (om Andrew Cohen)
 • Himmelsk hjärntvätt – Christoffer Edwards (Om Moon-rörelsen)
 • In the shadow of the Moons: my life in the Reverend Sun Myung Moon’s family – av Nansook Hong.
  Hon berättar om sina 14 år övergrepp och livet med hennes drogberoende make, den drogberoende Moons äldste son och korruption i Moon-rörelsen
 • Innan frosten – Henning Mankell (roman om en fiktiv sekt)
 • Manipulerig pågår – red. Harriet Svenhardt. 15 berättelser från olika rörelser, Helena Löfgren (f.d. Ahlstrand)
  är en av dem.
 • Med Stalin som gud – Magnus Utvik
 • Moonie – Ilben Mye (om Moon-rörelsen)
 • Om det så skulle kosta mig livet – Margareta Sturesson. (Om Lone Star / Kingdom Center.)
 • Pastorerna i Knutby – Mårten Nilsson
 • Sekten – Peter Pohl

Leadership and ethics

 • Det ansvarsfulla företaget – Ola Löhman & Daneil Steinholtz
 • Den farliga maktmänniskan – Edin Lövås
 • Etik och organisationskulturer – Claes Trollestad
 • Existentiellt välbefinnande och moralisk trovärdighet – Claes Trollestad
 • Feet of Clay – Anthony Storr
 • Företagsetik – Tomas Brytting
 • Guldregn – sagan om Skandia – Sophie Nachemson-Ekwall & Bengt Carlsson
 • Lär känna psykopaten – Görel Kristina Näslund
 • Psykopatiska chefer av Lars-Olov Tunbrå

 Society and politics

 • Sektavhopp inget för vårdminister Johansson (DN 05-09-24)
 • Avhoppare får ingen vård Sjukvården står handfallen inför personer som lämnar en sekt.  (DN 2005-09-13).
 • Sektrelaterade psykiska störningar bör identifieras i vården Debattartikel av Jan-Otto Ottosson, professor emeritus i psykiatri. (Läkartidningen Nr 45 2004 Volym 101).
 • I god tro – Samhället och nyandligheten SOU 1998:113

Ethics and law 

 • Lag och rätt och nya religioner – Peter Nobel
 • Ett justitiemord att döma barnflickan anser professor (SvD 2004-09-23)
 • Varning för kvacksalveri » Sveriges psykologförbund
 • Yrkesetiska principer för psykologer i Norden – » Sveriges psykologförbund

Films – documentaries and drama with sectarian theme

 • Barnhemssekten – dokumentär från 2016 om en sekt i Australien. Anne Hamilton-Byrne var vacker, karismatisk, och fullständigt livsfarlig. Övertygad om att hon var en levande Gud skapade hon en apokalyptisk sekt i Melbourne under 1960- och 70-talet tillsammans med sin man Bill. Genom bl.a. ogiltiga adoptioner samlade de barn runt sig och uppfostrade dem som sina egna i vad som kallades “The Family”. I matchande kläder, samma blekta färg på håret blev barnen slagna, fick svälta och gavs LSD under illusionen att Hamilton-Byrne var både deras mor och en Messias. När polisen väl kunde befria barnen under 1980-talet hade deras trauma bara börjat.
 • Going clear – a Netflix documenatry about Scientology
 • Holy Hell. Netflix documentary 2016 – A new age cult in Carlifornia.
 • Leah Remini Scientology and the Aftermath (youtube.ru)
 • The Master 2013 – drama baserat på hur Hubbard skapade Scientologin.
 • Ticket to heaven 1981- based on then Unification church (the Moonies) Youtube.

Other interesting books

 • Fakta eller fantasier – Jesper Jerkert. Om allt från alternativmedicin och Freud till ufon och currykryss.
 • Tid och otid – Bodil Jönsson
 • Konsten att vara snäll – Stefan Einhorn
 • Manipulera med språket – Lars Melin
 • Personlig försäljning – Niel Rackham
 • Praktisk retorik – Göran Hägg
 • Religion, livssyn och moral – antologi för gymansiet. Red. Erica Appelros.
  Här skriver man bland annat om intelligent design och det finns ett utdrag av Helena Löfgrens personliga historia.
 • Skapelsekonspirationen – Per Kornhall
 • Tio tankar om tid – Bodil Jönsson
 • 1984 George Orwell
 • Vetenskap eller villfarelse – Jesper Jerket & Ove Hansson (red.)
  Testar fenomen i vetenskapens utkanter som astrologi, homeopati, och parapsykologi.