Tjänster

Jag brinner för att hjälpa människor att läka och växa, och att sprida kunskap om psykologi

Psykoterapi / KBT

Alla kan någon gång i livet drabbas av en kris, som vid skilsmässa, förlust av arbetet eller någons död. Ibland kan det kännas så överväldigande att man kan behöva hjälp att ta sig igenom det.

Andra gånger kan det handla om en nedstämdhet som inte går över, oro eller ångest för något som påverkar vardagen och livet på ett negativt sätt. En del upplever livslånga problem med att skapa hållbara relationer. Då kan KBT vara ett sätt att komma vidare.

När man märker att man fastnat och inte kommer vidare själv så kan det vara lämpligt att söka professionell hjälp. Det är lika naturligt som att söka läkare när man har en fysisk åkomma som inte går över eller orsakar så pass mycket lidande att vardagslivet blir svårt

Föreläsningar

Jag föreläser om psykologi i allmänhet och hur vi påverkar varandra i synnerhet. Kunskap om påverkan kan man använda för att stärka sin integritet och frihet som person, skapa sundare företagskulturer och för ett mer demokratiskt samhälle.

Många vill påverka andra i sitt arbete och privat, som chefer, marknadsförare, säljare, politiker, tränare, arbetskamrater, vänner och inte minst föräldrar. Men alla kan inte konsten att få vad man vill ha inom etiska ramar, och Ibland övergår det till otillbörlig påverkan och i värsta fall systematisk manipulation. Inte minst finns oseriösa kurser för personlig utveckling med metoder som kan forcera de naturliga försvaren och kan skapa psykisk ohälsa. Eftersom det upplevs som skamligt att ”ha blivit lurad” vågar få söka hjälp eller upprättelse.

Rådgivning

Rådgivning kan ges till exempelvis personal inom skola, psykvård, kyrka, arbetsgivare, lagledare, polis, rättsväsende och journalister.
Det kan vara vid enstaka tillfällen eller ett mer långsiktigt samarbete. Det kan röra sig om frågor som vad är vetenskap och vad är fördomar, påverkan och etik, var går gränsen mellan påverkan och manipulation, sekteristiska grupper och företag, vilka riskfaktorer som finns för maktmissbruk och rekryteringsmetoder. Det kan handla om religionsfrihet kontra mänskliga rättigheter, hur symptom hos utsatta yttrar sig, rehabiliteringsmetoder, vad man i sin profession kan och inte bör göra.

Helena Löfgren   

Helena Löfgren, licensed psychotherapist. Photo: Petra Berggren I am a licensed psychotherapist and Bachelor of Psychology. Today I work in private practice. Previously I also worked in the County Council at health centers and gained a wide experience. I have experience in leadership development but my career started as a computer programmer. I’m also interested in the third wave therapy that includes mindfulness and self-compassion. I meditate daily as a way to take care of myself and develop as a person. Over the years I have met people with very different stories and problems, not seldom complex ones. For me, CBT is about helping people solve their problems, relieving their suffering, but also starting a development process that continues long after the contact has ended. I have met people from many different cultures and I welcome English speaking clients. Read more about me – Helena.

Blogg

Psykologi, livet och samhället ur en psykoterapeuts ögon