Min erfarenhet är att många som hoppat av att sekteristiska sammanhang inte vågar berätta om denna del av sin bakgrund av rädsla av att inte bli trodda, bli dömda eller missförstådda. Det finns risk för feldiagnostisering och felbehandling om vårdgivaren inte får denna viktiga pusselbit som en del av sin bedömning. För att upptäcka och sedan behandla är det viktigt att känna igen symptombilden, förstå olika slags avhoppare, som första och andra generationen och riktlinjer för behandling.

Ur innehållet:
 • Avhopp – om svårigheter att ta sig ur en manipulativ grupp
 • Livet efteråt, med problembild socialt och psykologiskt
 • Skillnad mellan första och andra generationens avhoppare (d.v.s. det som gått med som vuxna eller fötts in i gruppen)
 • Risk för feldiagnostisering
 • Riktlinjer för terapeuter gjorda av terapeuter som vårdat patientgruppen
Målsättning:
 • att kunna behandla patientgruppen
 • ge rätt diagnos
 • få en förståelse för patientens situation, socialt och psykologiskt
 • att ge vård som hjälper i stället för att förvärrar situationen

För att få en god förståelse rekommenderas 3 timmar, men ämnet kan förkortas och kombineras efter kundens önskemål.

Målgrupp:

Personal inom vården som läkare, psykologer, psykoterapeuter och kuratorer.
Personal inom socialtjänsten.
Personal inom kriminalvården

Upplägg:

Är gruppen liten, är fördelen att frågor och diskussion lättare kommer igång. Fördelen med en stor grupp är många möjligheten att höra föreläsningen, men det blir svårare med diskussion. Ett upplägg för en stor grupp som kombinerar fördelarna kan vara:

 • Först en föreläsning för alla
 • Sedan diskussioner i smågrupper med tid för reflektion
 • Slutligen en frågestund med mig. Detta tar totalt sett lite mer tid, och kan eventuellt delas upp på två tillfällen.

Föreläsningarna  Vägen in i sekterism/extremism  och Att behandla/vårda avhoppare från sekterism/extremism kan sättas ihop till en heldag.

Ta kontakt för att få en offert och ett upplägg som skräddarsys för personalens behov.

Föreläsning Vård/hjälpbehov hos första och andra generationens sektmedlemmar. 2015 som en del av konferens arrangerad av Hjälpkällan. Se videon

UR Samtiden - Sekter och livet efter : Hjälpbehov hos sektmedlemmar/UR