Vi kan alla någon gång i livet drabbas av en kris, oro, eller övergivenhet. Då kan det ibland vara svårt att sortera tankarna och hantera överväldigande känslor. Ibland går det så så långt som till en depression eller svårhanterbar ångest. Ibland kanske vardagens krav och stress leder till sömnbesvär som ibland kan bli långvariga. Då kan det vara viktigt att få hjälp med detta så inte hälsan och det psykiska välbefinnandet påverkas. Det är när du känner att du kört fast och inte kommer vidare själv som det kan vara lämpligt att söka psykoterapi.

Att söka psykoterapi är lika naturligt som att gå till doktorn när man upplever fysisk ohälsa, men vi är inte lika vana vid detta i Sverige.

Vid det första mötet får du berätta så mycket du orkar och vill om varför du söker hjälp. Jag ställer en del frågor för att förstå hur och när problemet uppstod, vad du har för övriga viktiga livshändelser som kan påverka hur du reagerar idag och hur vi kan jobba för att förbättra sin livssituation och ditt psykiska välbefinnande.

Som psykoterapeut har jag träffat många människor som tror att de är ensamma i världen om sina problem och kan finna stor tröst i att få höra att problemet inte är ovanligt och att det finns hjälp. Inga frågor eller berättelser är i mina öron konstiga, och jag hört rätt mycket genom åren. När vi träffats ett par gånger och skapar en grundliga bild av problemet och vägar framåt. Sedan fattar vi tillsammans ett beslut om vi ska gå vidare i kontakten. Det är viktigt att du känner dig trygg och vet vad som väntar. Därför gör vi upp en behandlingsplan, hur ofta och länge vi ska träffas. Detta kan sedan omprövas vid behov.

Listan nedan är exempel på problem som du kan komma med till mig:

EPSON DSC picture

  • Stress
  • Nedstämdhet, depression
  • Sömnbesvär
  • Oro och negativa tankar som påverkar din vardag
  • Tvångstankar, tvångssyndrom
  • Fobier, t.ex. social fobi, andra fobier som för höjder eller trånga utrymmen
  • Ångest, panikattacker eller rädsla för speciella situationer
  • Arbetsplatsrelaterade problem
  • Engagemang i ett sammanhang med högt grupptryck och otillbörlig påverkan.

Läs mer om vad kbt är och vem som får behandla.