Lästips – social påverkan och otillbörlig påverkan

Den svenska bokhandeln har ett begränsat utbud av böcker om otillbörlig påverkan, manipulation och manipulativa grupper. Den amerikanska föreningen ICSA – International Cultic Studies Association har mycket litteratur och även en tidskrift med vetenskapliga artiklar.  ICSA har även en youtubekanal som täcker många områden
Här följer ett urval i indelat under temarubriker och alfabetisk ordning:

Social påverkan och manipulation
 • Att leka med elden – Karl-Erik Nylund
 • Churches that abuse – Ronald M Enroth
 • Combatting Cult Mind Control – Steven Hassan
 • Cults in our Midst – Margaret Thaler Singer
 • Hallucinationer  Oliver Sacks. Hallucinationer kan uppkomma bland annat vid svår förlust, förgiftning, sjukdom eller skada. Oliver Sacks, professor i neurologi utforskar hur hallucinationer har påverkat konsten och kulturen och menar att det är en vital del av människan.
 • Manipulativa sekter (Film från Kunskapsmedia)
 • Påverkan – Robert Cialdini
 • Påverkan och manipulation – Håkan Järvå och Peter Dalgren
 • Releasing the Bonds – Steven Hassan
 • Sektsjuka – bakgrund uppbrott behandling – red. Håkan Järvå (Helena Löfgren medförfattare).
 • Thought Reform and the Psychology of Totalism – Robert Jay Lifton
 • Obedience to authority, Stanley Milgram (Harper Torchbook, 1983)
 • Sektrelaterade psykiska störningar bör identifieras i vården. Debattartikel i Läkartidningen Nr 45 2004 Volym 101 av Jan-Otto Ottosson, professor emeritus i psykiatri.
 • Recovery from abusive groups – Wendy Ford
 • Recovery from Cults – Michael Langone
 • Sektsjuka, bakgrund, uppbrott, behandling (2009 Studentlitteratur). Håkan Järvå är redaktör för antologin. Helena Löfgren är en av medförfattarna.
Personlig utveckling och alternativa terapiformer
 • Crazy Therapies – Margaret Thaler Singer och Janja Lalich
  Beskrivningar av en mängd olika ”terapier” eller eller verktyg för personlig utveckling. En del som är bra och andra som är slöseri med tid eller till och med skadliga.
 • Enlightment blues – Andre van der Braak (om gurun Andrew Cohen)
 • Så som en reklamfilm – Po Tidholm (Essä i DN 2005-03-05). Po Tidholm gör en analys av Kay Pollaks film som reklam för sin egen verksamhet i självhjälpsbranschen och om baksidan med budskapet ”att välja glädjen” Pollak inte är ensam om.
 • Terapeuten – en avslöjande historia, Anette Nyman (Norstedts, 2009). En skildring, baserad på fakta om hur det kan gå till på en kursgård i Sverige. Boken landar mitt i debatten om regleringen av den alternativa terapin.
 • Tuktad till frihet – historien om Hans Scheike och hans kvinnor, av Magnus Utvik. Nordstedt förlag.
 • Varning för kvacksalveri Sveriges psykologförbund
 • Yrkesetiska principer för psykologer i Norden –  Sveriges psykologförbund
Barn i manipulativa grupper
 • Barn i manipulativa grupper – av Helena Löfgren. Temanummer för tidskriften Skolhälsovård – »(Förlagshuset Gothia) nr 4 2003/2004
 • Breaking their Will: Shedding light on religious maltreatment av Janet Heimlich
 • Cults in our Midst – Margaret Thaler Singer (ett kapitel om barn)
 • Recovery from Cults – Michael Langone (ett kapitel om barn)
 • Sektbarn – ett reportage om de utvalda för paradiset av journalisten Charlotte Essén innehåller flera självupplevda berättelser om att vara barn i en sekt, men även ett samhälls- perspektiv och frågan varför samhället inte ser de barn som far illa.
  ”När Maja var barn tvingades hon knacka dörr och predika om jordens undergång. Sandra gick upp klockan fyra varje morgon för att meditera över Krishna. Leos uppväxt fylldes av djävuls-utdrivningar och hot, och Jennifer flyttades mot sin vilja runt hela världen i isolerade religiösa kollektiv.”
 • Sektsjuka, bakgrund, uppbrott, behandling – red. Håkan Järvå. (Helena Löfgren är medförfattare). Ett kapitel berör barn.
 • Hur mår barnen i Knutby?”, Debattartikel av Helena Löfgren, Aftonbladet 2004-10-27
  Inför rättegången om barnmisshandel.
 • Barnmisshandel i Knutby församling, av Rigmor Robèrt. (Expressen 2005-10-18)
Personliga berättelser om manipulation och romaner med sekter som tema
 • Bakom clownens mask – Conny Larsson (Debutantförlaget)
 • Enlightment blues – Andre van der Braak (om Andrew Cohen)
 • Himmelsk hjärntvätt – Christoffer Edwards (Om Moon-rörelsen)
 • In the shadow of the Moons: my life in the Reverend Sun Myung Moon’s family – av Nansook Hong.
  Hon berättar om sina 14 år övergrepp och livet med hennes drogberoende make, den drogberoende Moons äldste son och korruption i Moon-rörelsen
 • Innan frosten – Henning Mankell (roman om en fiktiv sekt)
 • Manipulerig pågår – red. Harriet Svenhardt. 15 berättelser från olika rörelser, Helena Löfgren (f.d. Ahlstrand)
  är en av dem.
 • Med Stalin som gud – Magnus Utvik
 • Moonie – Ilben Mye (om Moon-rörelsen)
 • Om det så skulle kosta mig livet – Margareta Sturesson. (Om Lone Star / Kingdom Center.)
 • Pastorerna i Knutby – Mårten Nilsson
 • Sekten – Peter Pohl
 • Sekten på dimön – Mariette Lindstein. Del ett i en roman-triologi, som inspirerats av hennes 25 år inom Scientologikyrkan.
Ledarskap och organisation
 • Det ansvarsfulla företaget – Ola Löhman & Daneil Steinholtz
 • Den farliga maktmänniskan – Edin Lövås
 • Etik och organisationskulturer – Claes Trollestad
 • Existentiellt välbefinnande och moralisk trovärdighet – Claes Trollestad
 • Feet of Clay – Anthony Storr
 • Företagsetik – Tomas Brytting
 • Guldregn – sagan om Skandia – Sophie Nachemson-Ekwall & Bengt Carlsson
 • Lär känna psykopaten – Görel Kristina Näslund
 • Psykopatiska chefer av Lars-Olov Tunbrå
 Samhälle, politik och den statliga utredningen
 • Sektavhopp inget för vårdminister Johansson (DN 05-09-24)
 • Avhoppare får ingen vård Sjukvården står handfallen inför personer som lämnar en sekt.  (DN 2005-09-13).
 • Sektrelaterade psykiska störningar bör identifieras i vården Debattartikel av Jan-Otto Ottosson, professor emeritus i psykiatri. (Läkartidningen Nr 45 2004 Volym 101).
 • I god tro – Samhället och nyandligheten SOU 1998:113
Etik och juridik
 • Lag och rätt och nya religioner – Peter Nobel
 • Ett justitiemord att döma barnflickan anser professor (SvD 2004-09-23)
 • Varning för kvacksalveri » Sveriges psykologförbund
 • Yrkesetiska principer för psykologer i Norden – » Sveriges psykologförbund
Övriga läsvärda böcker
 • Fakta eller fantasier – Jesper Jerkert. Om allt från alternativmedicin och Freud till ufon och currykryss.
 • Tid och otid – Bodil Jönsson
 • Konsten att vara snäll – Stefan Einhorn
 • Manipulera med språket – Lars Melin
 • Personlig försäljning – Niel Rackham
 • Praktisk retorik – Göran Hägg
 • Religion, livssyn och moral – antologi för gymansiet. Red. Erica Appelros.
  Här skriver man bland annat om intelligent design och det finns ett utdrag av Helena Löfgrens personliga historia.
 • Skapelsekonspirationen – Per Kornhall
 • Tio tankar om tid – Bodil Jönsson
 • 1984 George Orwell
 • Vetenskap eller villfarelse – Jesper Jerket & Ove Hansson (red.)
  Testar fenomen i vetenskapens utkanter som astrologi, homeopati, och parapsykologi.