Lästips – självhjälpsböcker och fördjupning i psykoterapi

Här har jag samlat lite lästips vad gäller psykologi och självhjälpsböcker. Dessa är avsedda att användas som komplement till psykoterapi. Det finns en väldigt stor marknad av självhjälpsböcker som utlovar mycket och sprider myter och ibland kan till och med göra att personen mår sämre efteråt. Det är viktigt att självhjälpsböcker bygger på:
1) Aktuella teorier och forskning, exempelvis om det finns en uppdaterad referenslista på de studier som författarna påstår sig utgå ifrån.
2) Självbedömning av sitt tillstånd eller problem, exempelvis validerade självskattningsformulär som mäter graden av depression.
3) Realistiska förväntningar och tydliggörande av begränsningar, exempelvis vilka konkreta resultat som läsaren kan förvänta sig och vart man kan vända sig om ingen förbättring sker.
Läs artikel om detta från Psykologfabriken.
Om du vill ha lästips gällande påverkan och manipulation, klicka här.
Nedan har jag listat några per område som jag tycker kan vara ett bra komplement till psykoterapi.

Acceptans

 • Att leva ett liv inte vinna ett krig – Anna Kåver

Anknytning och relationer

 • Att leva tillsammans – Björn Wrangsjö
 • Ett litet barns dagbok – av Daneil N Stern
 • Hemligheten – Dan Josefsson och Egil Linge
 • Tillsammans – Anna Kåver och Åsa Nilsone
 • Lev som du vill inte som du lärt dig – Jeffrey Young, Janet S Klosko (orginaltitel: Reinventing your life)

Compassion och Mindfulness

 • Compassion  – medkänsla med dig själv och andra – Helena Fogelberg och Petra Söderholm (2016)
 • Compassioneffekten: att utveckla självtillit och inre trygghet – av Christina Andersson (2016)
 • Mindfullness i vardagen – Ola Schenström (även cd med övningar)
 • Selfcompassion step by step (cd-bok) – Kristin Neff
 • The mindful path to self-compassion: Freeing yourself from destructive thoughts and emotions  – av Christoffer Germer (2009)
 • Vem är det som bestämmer i ditt liv? – Anna Kåver

Depression

 • Att ta sig upp när man är nere – Susan Tamer och Jilian Ball

Etik och existentiella frågor

 • Etik och organisationskulturer – Claes Trollestad
 • Existentiellt välbefinnande och moralisk trovärdighet – Claes Trollestad
 • Företagsetik – Tomas Brytting
 • Konsten att vara snäll – Stefan Einhorn

Förändring

 • När förändring är svårt – Liria Oritz (Natur o kultur 2009)

Känslor

 • Himmel och helvete och allt däremellan – om känslor: Anna Kåver

Ångest / oro

 • Sluta grubbla börja leva – Steven C Hayes

Stress / utmattning

 • KBT vid stress och utmattning – Niclas Almér
 • Tid och otid – Bodil Jönsson
 • Ur balans: om stress, utbrändhet och vägar tillbaka till ett balanserat liv – Alekander Perski

Social fobi

 • Social fobi – Att känna sig granskad och bortgjord – Anna Kåver

Sömn

 • Lilla sömnboken

Ångest – fobier

 • Fri från oro, ångest och fobier – Maria Farm och Håkan Wisung

Perfektionism

 • Diagnos duktig: handbok för överambitiösa tjejer och alla andra som borde bry sig – Tinni Ernsjö Rappe & Jennie Sjögren